Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Bulgarije:

Onderwijssysteem Bulgarije‌ (300,68 kB)

Overzicht Bulgaarse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Bulgaarse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Bulgaars diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Bulgaarse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma za sredno obrazovanie - Диплома за средно образование met de beroepstitel (квалификация) (vocational stream)

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma voor het algemeen vormende deel en een mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 4+ en 3/EQF 4 en 3).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens (konkursen).

Diploma za sredno obrazovanie - Диплома за средно образование (academic stream)

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens (konkursen).

Diploma za zavarsheno poluvisshe obrazovanie - Диплома за Завършено Полувисше Образование met de graad Specialist

 • Vergelijkbaar met: ten hoogste een bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en tot 2-jarige vervolgopleidingen in het hoger onderwijs (Diploma za visshe obrazovanie - Magister).

Diplom za visshe obrazovanie na obrazovatelno kvalifikatsionna stepen (Profesionalen) Bakalavr - Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавр

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en tot 1-jarige vervolgopleidingen in het hoger onderwijs (Diploma za visshe obrazovanie - Magister).

Diploma za visshe obrazovanie na obrazovatelno kvalifikatsionna stepen Magister - Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистер

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en tot het promotietraject.