Onderwijsinstellingen en opleidingen in Algerije

Hieronder leggen we uit welke soorten Algerijnse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze geaccrediteerd zijn. We controleren de om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Bij opleidingen uit het voortgezet onderwijs moet je er vooral op letten dat een student een erkend diploma heeft. Dit zijn de erkende diploma’s van het voortgezet onderwijs:

Bij Documenten voortgezet onderwijs geven we een korte uitleg over welke documenten studenten krijgen.

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Hogeronderwijsinstellingen in Algerije kunnen zowel hoger beroepsonderwijs (hbo) als wetenschappelijk onderwijs (wo) aanbieden. De onderwijsinstellingen kunnen openbaar of privé zijn. De onderwijsinstellingen staan onder toezicht van het Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), het Algerijnse ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Openbare hogeronderwijsinstellingen

Er zijn meer dan 100 openbare hogeronderwijsinstellingen in Algerije:

  • universiteiten (universités);
  • universitaire instellingen (annexes universitaires)
  • universitaire centra (centres universitaires);
  • nationale hogescholen (écoles nationales supérieures);
  • hogescholen (écoles supérieures);
  • instituten voor lerarenopleidingen (écoles normales supérieures).

Privé-hogeronderwijsinstellingen

Naast openbare hogeronderwijsinstellingen zijn er privé-instellingen voor hoger onderwijs. Deze instellingen staan ook onder toezicht van het MESRS, maar ze moeten aan striktere regels voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld geen opleidingen geneeskunde aanbieden. En privé-instellingen bieden vaak alleen opleidingen in 1 studierichting aan, zoals bedrijfskunde of bepaalde technische richtingen. Openbare instellingen bieden vaak meerdere studierichtingen aan.

Accreditatie van hogeronderwijsinstellingen controleren

Op de Engelstalige website van het MESRS staat een overzicht van geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen.

Hoger onderwijs | opleidingen

In Algerije is op dit moment geen systeem voor van opleidingen. Op onze webpagina over het Algerijnse hoger onderwijs beschrijven we welke diploma's studenten kunnen behalen.