Studenten kunnen de volgende graden behalen aan Algerijnse hogeronderwijsinstellingen:

 • Licence
 • Master
 • Doctorat

Let op: het systeem LicenceMasterDoctorat (LMD) is langzaam ingevoerd vanaf 2004. Een aantal jaren bestond dit LMD-systeem naast het oude systeem (système classique). Het LMD-systeem is nu overal  ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat instellingen nog graden uit het oude systeem aanbieden.

Licence

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijke of beroepsgerichte vakken. Het 1e jaar algemeen vormende vakken. In het 2e en 3e jaar specialiseren studenten zich in de gekozen studierichting.
 • Toelatingseisen: het Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire, vaak met extra eisen, zoals bepaalde vakken en/of cijfers. Zie Toelating tot hoger onderwijs.
 • Diploma: Licence/الليسانس.

We vergelijken een 3-jarige Licence met 3 jaar hoger beroepsonderwijs of 2 jaar wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Let op: officieel duren alle licence-opleidingen in Algerije 3 jaar. Vroeger duurden ze 4 jaar. Een 4-jarige Licence is qua niveau vergelijkbaar met een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Het hangt af van de inhoud van de opleiding.

Uitzonderingen voor medische opleidingen

Opleidingen in medische richtingen zijn niet overgegaan op het LMD-systeem (Licence Master Doctorat). Studenten halen na  5, 6 of 7 jaar het Diplôme de Docteur in een bepaalde richting. Ze halen dus niet een licence of master. Voorbeelden van deze diploma’s zijn:

 • Diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire (شهادة الدكتوراه في طب البيطري)
 • Diplôme de Docteur en Pharmacie (شهادة الدكتوراه في الصيدلية)
 • Diplôme de Docteur en Médecine Dentaire (شهادة الدكتوراه في طب الأسنان)  
 • Diplôme de Docteur en Médecine (شهادة الدكتوراه في طب البشري)

Master

 • Duur: 2  jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijke of beroepsgerichte vakken. Studenten volgen vooral hoorcolleges en doen soms een stage in het 2e jaar. Ze schrijven een scriptie aan het einde van de opleiding.
 • Toelatingseisen: een Licence, vaak met aanvullende eisen, zoals goede resultaten.
 • Diploma: Master/ الماستر

We vergelijken een Master met een master in het hoger beroepsonderwijs of een 1-jarige master in het wetenschappelijk onderwijs. Dit hangt af van de inhoud van de opleiding.

Doctorat

 • Duur: 3 jaar.
 • Inhoud: wetenschappelijk onderzoek. Studenten publiceren minimaal 1 wetenschappelijk artikel. Ze schrijven en verdedigen een proefschrift.
 • Toelatingseisen: een Master.
 • Diploma: Doctorat/ دكتوراه

Het oude systeem (vóór 2004)

Het LMD-systeem (Licence Master Doctorat) is vanaf 2004 in fases ingevoerd. Daarom reikten veel instellingen ook na 2004 diploma’s uit volgens het oude systeem (système classique).

Dit zijn de diploma’s die studenten via het oude systeem konden behalen:

 • Diplôme d'Études Universitaires Appliquées (DEUA), duur: 3 jaar.
 • Licence, duur: 4 jaar.
 • Diplôme d'Études Supérieures (DES), duur: 4 jaar.
 • Diplôme d’Ingenieur, duur: 5 jaar.
 • Diplôme de Magister, duur: 2 jaar.
 • Doctorat, duur: 3 tot 5 jaar.

Soorten hogeronderwijsinstellingen

Hogeronderwijsinstellingen in Algerije kunnen zowel hoger beroepsonderwijs (hbo) als wetenschappelijk onderwijs (wo) aanbieden. Er zijn meer dan 100 openbare hogeronderwijsinstellingen in Algerije:

 • universiteiten (universités);
 • universitaire instellingen (annexes universitaires)
 • universitaire centra (centres universitaires);
 • nationale hogescholen (écoles nationales supérieures);
 • hogescholen (écoles supérieures);
 • instituten voor lerarenopleidingen (écoles normales supérieures).

Een overzicht van alle openbare instellingen voor hoger onderwijs vind je op de website van het Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).

Privé-hogeronderwijsinstellingen

Naast openbare hogeronderwijsinstellingen zijn er privé-instellingen voor hoger onderwijs. Deze instellingen staan ook onder toezicht van het MESRS, maar ze moeten aan striktere regels voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld geen opleidingen geneeskunde aanbieden. En privé-instellingen bieden vaak alleen opleidingen in 1 studierichting aan, zoals bedrijfskunde of bepaalde technische richtingen. Openbare instellingen bieden vaak meerdere studierichtingen aan.

Toelating tot hoger onderwijs

Het Baccalauréat geeft toegang tot hoger onderwijs in Algerije. Het Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) regelt de toelating van studenten tot het hoger onderwijs. Het MESRS doet dit via een online platform. Studenten kunnen daar opgeven wat en waar ze het liefst willen studeren. Het MESRS kijkt naar 4 dingen bij het toelaten van studenten:

 • de voorkeur voor een opleiding;
 • het diploma en de resultaten die de student heeft behaald;
 • hoeveel plaatsen de gekozen opleiding in dat district heeft;
 • het district waarin de aankomende student wil studeren.