Studieresultaten voortgezet onderwijs

Instellingen in het voortgezet onderwijs beoordelen studieresultaten met cijfers op een schaal van 0 tot 20.00. Een cijfer van een 10.00 of hoger is een voldoende. Cijfers hoger dan 18.00 komen bijna nooit voor. Op de eindexamenlijst staat hoe zwaar een vak meetelt.

Cijfer Omschrijving Betekenis
18.00-20.00 excellent uitstekend
16:00-17.99 très bien zeer goed
14.00-15.99 bien goed
12.00-13.99 assez bien ruim voldoende
10.00-11.99 passable voldoende
0-9.99 insuffisant/ajourné onvoldoende

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

Ze ontvangen deze documenten in het Arabisch.

Studieresultaten hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen beoordelen studieresultaten op dezelfde manier als onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs. Zie Studieresultaten voortgezet onderwijs.

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

  • een diploma; en
  • een cijferlijst per studiejaar.

Ze ontvangen het diploma meestal in het Arabisch. De cijferlijsten kunnen ook alleen in het Frans zijn.