Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Albanese onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Albanië‌ (263,12 kB)

Overzicht Albanese diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Albanese diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Albanees diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Albanese diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

  Certifikatë të Kualifikimit Profesional (3 jaar)

  • Vergelijkbaar met: een havodiploma voor het algemeen vormende deel en een mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 2-4/EQF 2-4).
  • Duur van de opleiding: 3 jaar. Let op: er zijn ook 2-jarige opleidingen. Daarvoor geldt deze vergelijking niet.
  • Soort onderwijs: voortgezet algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.
  • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van het maturiteitsexamen (Diplomë e Maturës Shtetërore Professionale).

  Diplomë e Maturës Shtetërore (staatsmatura-diploma)

  • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4)
  • Duur van de opleiding: 3 jaar.
  • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
  • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

  Diploma e Maturës Shteteröre Profesionale (beroepsstaatsmatura-diploma)

  • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
  • Duur van de opleiding: 4 jaar.
  • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
  • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

  Diplomë Bachelor

  • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
  • Duur van de opleiding: 3 jaar.
  • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
  • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen.

  Diplomë Master i Shkencave/Master i Arteve

  • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
  • Duur van de opleiding: 2 jaar.
  • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
  • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

  Diplomë Master Profesional

  • Vergelijkbaar met: een master in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
  • Duur van de opleiding: 1 of 1,5 jaar.
  • Soort onderwijs: beroepsgericht.
  • Functie van het diploma: toelating tot de arbeidsmarkt.

  Diplomë e Nivelit të Parë (uitgereikt tot 2007-2008)

  • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
  • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
  • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
  • Functie van het diploma: toelating tot de vervolgopleiding van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs (Diplomë e Nivelit të Dytë//Master Profesional/Integruar i Ciclit të Dytë).

  Diplomë e Nivelit të Dvtë (uitgereikt aan studenten die uiterlijk in 2007-2008 gestart zijn)

  • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
  • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
  • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
  • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject, mits het diploma behaald is na een nominale studieduur van 2 jaar.