Diploma Vergelijkbaar met NLQF EQF
Diplomë e Maturës Shtetërore (staatsmatura-diploma) een vwo-diploma 4+ 4
Diploma e Maturës Shteteröre Profesionale (beroepsgericht staatsmatura-diploma) een vwo-diploma 4+ 4
Diplomë Bachelor (bachelor's degree) een hbo-bachelor of een wo-bachelor 6 6
Diplomë e Nivelit të Parë, uitgereikt tot 2007-2008 een hbo-bachelor of een wo-bachelor 6 6
Diplomë Master i Arteve (Master of Arts) een hbo-master of een wo-master 7 7
Diplomë Master i Shkencave (Master of Science) een hbo-master 7 7
Diplomë Master Profesional (professional master's degree) een hbo-master 7 7