Afghaanse onderwijsinstellingen en opleidingen

Hieronder leggen we uit welke soorten Afghaanse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend zijn. We controleren de erkenning om zeker te weten dat de kwaliteit van de opleiding voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Bij diploma’s uit het voortgezet onderwijs hoef je de erkenning van middelbare scholen niet apart te controleren. Je moet je er vooral op letten dat een student het nationaal erkende diploma heeft. Dit is het nationaal erkende diploma:

Het diploma wordt uitgereikt door het Afghaanse Ministerie van Onderwijs (Ministry of Education).

Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

Er zijn verschillende soorten hogeronderwijsinstellingen in Afghanistan:

  • universiteiten (universities);
  • instituten voor hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen kunnen openbaar of privé zijn. Het ministerie van Hoger Onderwijs (Ministry of Higher Education) bepaalt de inhoud van de opleidingen. Maar de hogeronderwijsinstellingen krijgen wel wat ruimte voor eigen inbreng.

Universiteiten (universities)

Universiteiten (universities) bieden hbo- en wo-opleidingen aan. Ze mogen bachelor- master- en PhD-opleidingen aanbieden, maar in de praktijk zien we vooral bacheloropleidingen.

Instituten voor hoger onderwijs

Naast universiteiten zijn er instituten voor hoger onderwijs. Die kunnen verschillende namen hebben, zoals:

  • community college
  • institute
  • polytechnic

Deze onderwijsinstellingen bieden vooral hbo-opleidingen aan.

Erkenning hogeronderwijsinstellingen controleren

In Afghanistan moeten instellingen voor hoger onderwijs erkend zijn door het ministerie van Hoger Onderwijs (Ministry of Higher Education, MOHE). Op de Engelstalige MOHE-website kun je erkende hogeronderwijsinstellingen vinden: