Wat zijn de gevolgen van corona voor internationalisering? Deel 2: digitalisering

Internationale samenwerking is essentieel om de coronacrisis door te komen. Maar grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs lijken onvermijdelijk. Wij inventariseren wat hierover zoal geschreven wordt.
Geschreven door Nuffic

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus doet een groot beroep op de flexibiliteit van onderwijzers en onderwijsinstellingen. In mum van tijd worden digitale initiatieven opgezet om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Hoe langer het coronavirus en de maatregelen ertegen voortduren, hoe groter de noodzaak om het digitale onderwijs op afstand ook structureel te verbeteren en in te zetten.

Digitalisering

Het einde van de coronamaatregelen is nog niet in zicht. Als het schooljaar 2020-2021 onverhoopt niet fysiek van start kan gaan, zouden onderwijzers, docenten en softwareleveranciers in de zomermaanden nieuwe, innovatieve manieren moeten ontwikkelen om scholieren en studenten op de langere termijn te blijven bereiken. Digitale lesmethoden zullen na afloop van de coronacrisis niet verdwijnen, maar in toenemende mate een aanvulling vormen op het ‘normale’, fysieke onderwijs. 80 procent van de studenten van MBO Utrecht gaf in een peiling al aan in de toekomst meer gebruik te willen maken van online onderwijs.

Verder zou de coronarisis een Leven Lang Ontwikkelen een impuls kunnen geven. Een groot deel van de bedrijven is overgegaan op werken op afstand. Medewerkers raken gewend aan digitaal werken, waardoor zij mogelijk meer openstaan voor leren via digitale platforms. Het aanbod was de laatste tijd al gegroeid en laagdrempeliger geworden. Organisaties zoals Coursera.org proberen hun platform juist op dit moment een impuls te geven.

80 procent van de studenten van MBO Utrecht wil ook in de toekomst meer online onderwijs

Niet alle onderwijsvormen zijn digitaal goed te organiseren. Neem mbo-opleidingen, waarin praktijkervaring noodzakelijk is voor het behalen van een diploma, zoals Trouw eerder schreef. Stages zijn niet altijd digitaal te volgen. Ook beroepsgerichte onderwijsvormen in het hoger onderwijs en praktijkgericht onderwijs in het voortgezet onderwijs hebben hiermee te maken. En hoe zit het met internationale competenties? Kunnen we die ook overbrengen via digitale methoden?

Internationalisation at home

Internationalisation at home, dat al veelvuldig werd ingezet vóór corona, is voor scholieren en studenten een goede manier om internationale competenties op te doen. Amerikaans onderzoek laat zien dat studenten dit soort methoden belangrijker vinden voor de ontwikkeling van hun internationale competenties dan internationalisering door middel van fysieke mobiliteit. In Nederland geloven we dat Internationalisation at home en mobiliteit elkaar aanvullen en versterken, bleek uit eerder onderzoek van Nuffic. Verder is een afname van het aantal reisbewegingen goed voor het milieu.

Digitalisering biedt kansen om activiteiten in dit kader verder vorm te geven. Internationaliseerders op alle onderwijsniveaus moeten daarbij rekening houden met de volgende twee punten:

  • De manier waarop internationale competenties met virtuele methoden een plaats krijgen in het curriculum: welke competenties wil en kun je met welke digitale interventies ontwikkelen? Internationale MOOC’s bieden hiervoor al mooie kansen, net als eTwinning.
  • Internationalisation at home breder dan enkel digitaal inzetten: internationale diversiteit bevorderen onder medewerkers en studenten, casestudies uit andere landen en culturen, het uitnodigen van gastsprekers met internationale ervaring, en samenwerken met internationale bedrijven uit de regio.

Tijdelijke ontregeling kan voedingsbodem zijn voor innovaties op het gebied van internationalisering

Mogelijk draagt beter georganiseerd afstandsonderwijs bij aan het behoud van talent in regio’s waar anders brain drain plaatsvindt, al is hiernaar meer onderzoek nodig.

Middelen zoals Collaborative Online International Learning (COIL) zouden nu ingezet kunnen worden als alternatief voor studenten die een buitenlandverblijf in rook zien opgaan.

Samen aan de slag

Doordat zoveel studenten en scholieren plotsklaps digitaal onderwijs krijgen, moet ook de wereld van internationalisering schakelen. Gelukkig bieden crises ook kansen. Tijdelijke ontregeling kan een vruchtbare voedingsbodem zijn voor allerlei innovaties. Internationalisation at home kan nu breder en dieper op alle onderwijsniveaus worden ontwikkeld. Dat vergt inzet en focus van onderwijsinstellingen, maar dat is het meer dan waard.

Op dit moment ligt de focus niet op het vormgeven van internationalisering, maar – terecht – op het zoveel mogelijk draaiende houden van het onderwijs. Nu én straks bieden wij advies, vaardigheden en tools om met internationalisation at home aan de slag te gaan en brengen wij instellingen graag met elkaar in contact voor het uitwisselen van best practices.

Wat zijn de gevolgen van corona voor internationalisering?

In een serie artikelen verkent Nuffic de gevolgen van de coronacrisis op verschillende aspecten van internationalisering. Lees verder:

Deel 1: Internationale studentenmobiliteit

Deel 3: Onderwijssamenwerking

Deel 4: Onderzoek

Deel 5: Internationalisation at home

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.