'Over de Global Goals kunnen we alleen maar enthousiast zijn'

De grote uitdagingen van deze tijd zijn zonder internationale samenwerking niet op te lossen. Daarom committeren ook wij ons aan de Global Goals. Wat doen we hiermee en wat betekent dit voor onze programma’s en activiteiten?
SDG vlag bij Nuffic

Op maandag 6 september hebben we de SDG Nederland visie en voorwaarden ondertekend. Hiermee onderschrijven we het belang van de Global Goals (ook wel SDG’s genoemd). Voor Nuffic betekent deze handtekening dat we actief bezig zijn en blijven om deze global goals een plaats te geven in alles wat we doen als organisatie.

Enthousiast

“De grote uitdagingen van deze tijd zijn zonder internationale samenwerking niet op te lossen. Een brede blik op de wereld en het ontwikkelen van vaardigheden om te kunnen opereren in internationale context, dat is waar wij met onze programma’s en activiteiten voor gaan. Dit alles sluit zo mooi aan bij het SDG-gedachtengoed. Daar kunnen we alleen maar enthousiast over zijn”. aldus Titia Bredée, directeur-bestuurder bij Nuffic. “Met deze handtekening laten we dit ook aan de buitenwereld zien.”

Gemotiveerd

Nuffic’ers zijn heel gemotiveerd om bij te dragen aan de SDG’s. We zijn dan ook al langer bezig met thema’s als duurzaam internationaliseren, diversiteit en inclusie en gelijkheid in partnerschappen. Samen met scholen en instellingen werken we aan vragen zoals: Hoe stimuleer je bij jongeren een brede blik op de wereld? Hoe kan je via internationalisation at home je interculturele competenties ontwikkelen? Hoe kan je met meer aandacht voor gelijkheid in partnerschappen het speelveld van kleiner spelers vergroten? Hierover gaan en blijven we graag in gesprek.

Titia Bredee ondertekent SDG Charter

Foto: Directeur-bestuurder Titia Bredée ondertekent de SDG Nederland visie en voorwaarden.

Wat is SDG Nederland?

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. Partners in het netwerk onderschrijven de visie en voorwaarden van SDG Nederland. Die zijn in 2015 als eerste door premier Rutte ondertekend om Nederland aan het behalen van de SDG’s te committeren. Sindsdien hebben al meer dan 1.250 bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s, gemeenten en zorginstanties zich daarbij aangesloten.

Wil je meer lezen?

Bekijk dan onze pagina's:

Of lees deze nieuwsberichten:

Nog meer nieuws over internationalisering in het onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte.