Internationaliseren in het mbo: bereid je studenten voor op een wereldse toekomst!

Internationalisering is een middel om studenten kennis van andere culturen te laten opdoen en te leren flexibel en zelfstandig te zijn. Maar hoe start je hiermee in het mbo? En hoe krijg je collega’s mee?
Geschreven door Nuffic

Het is belangrijk dat mbo-studenten internationale competenties opdoen. Deze zijn nodig op de internationale arbeidsmarkt en interculturele samenleving. Maar hoe start je met internationalisering? En hoe zorg je ervoor dat collega’s meedoen? Deze vragen stonden centraal tijdens de kick-off van het nieuwe netwerk voor mbo-docenten.

In een interactief webinar deelden Martin Huizinga, internationaal coördinator bij Zadkine, en Hind Ait Khouya Lahsen, onderwijskundige en coördinator internationalisering bij het ROC van Amsterdam, hun ervaringen. Deelnemers konden live vragen stellen.

Campagne Wereldklasse

Martin en Hind waren allebei boegbeelden van de campagne Wereldklasse, over de meerwaarde van internationalisering in het mbo. Vanuit deze rol stonden ze de deelnemers van het webinar te woord. Beiden zijn groot voorstander van het delen van goede voorbeelden met collega’s. Zo vertelde Martin dat op basis van onder meer de campagne de deskundigheidsbevorderingsdag bij Zadkine in het teken stond van internationalisering.

De campagne was ook een middel om het gesprek over internationalisering aan te gaan met internationaliseerders van verschillende mbo-scholen in Rotterdam. Het doel van dit samenwerkingsverband is samen op zoek gaan naar gemeenschappelijke kenmerken rondom internationalisering en internationalisation at home in het bijzonder. Dit laatste wordt steeds actueler, “enerzijds door de campagne en anderzijds door de situatie waar we nu in zitten, in het kader van Covid-19”, aldus Martin.

Ook Hind merkte dat haar deelname aan de campagne op school werd opgemerkt: De campagne is gedeeld op intranet en “er is ook een bijeenkomst geweest op collegeniveau met alle internationaliseringscoördinatoren, om hier over te spreken”. Ze vulde aan dat zowel studenten als collega’s heel positief reageerden op haar bijdrage.

Internationaliseringskaart

Welke vormen van internationalisering zijn er in het mbo? We hebben een overzicht gemaakt met ruim 40 voorbeelden uit de praktijk, gericht op de student én op de onderwijsprofessional. Bekijk de Internationaliseringskaart mbo - Voorbeelden uit de praktijk (1,81 MB)

Tip: Open de pdf in Acrobat Reader of Acrobat Professional om met interactieve knoppen door de kaart te klikken.

Hoe start met je internationalisering?

Zowel Martin als Hind leiden hun studenten op in een metropoolregio. Om haar studenten goed voor te bereiden op de interculturele samenleving biedt Hind verschillende internationaliseringsactiviteiten aan: “Omdat de doelgroep zo divers is, proberen wij het thema diversiteit een prominente rol te geven in ons onderwijs”. Hind vertelde over het starten met internationalisering het volgende: “Na het uitspreken van de ambitie binnen het team om in te zetten op internationalisation at home, hebben we de projectweek internationalisering geoptimaliseerd op basis van verkennende gesprekken met studenten en collega’s.”

Uit de evaluatie van deze week bleek dat studenten behoefte hadden aan zowel een voorbereiding op de projectweek als een follow-up. Daarom starten ze in Amsterdam nu met een bezoek aan het filmfestival Movies that Matter, gevolgd door de projectweek, waarbij professionals van buiten en binnen de organisatie activiteiten met studenten uitvoeren. Na de projectweek krijgen ze in periode vier 5 internationaliseringslessen. Met deze lessen en een portfolio-opdracht sluiten de studenten het keuzedeel Internationaal I af, legt Hind uit.

Martin vult aan dat een eigen positieve internationaliseringservaring helpt: “Als een docent eenmaal die [internationale] ervaring gehad heeft, dan heb je geen reclamecampagne meer nodig”. Daarom zien Martin en collega’s graag dat stafmobiliteit in het kader van professionalisering en deskundigheidsbevordering wordt geïntegreerd in de HR-cyclus.

Tips om te starten:

  • Begin klein, onderzoek wat er al gebeurt binnen jouw college en sluit daarbij aan.
  • Ervaar zelf ook de meerwaarde van internationaliseringsactiviteiten voor je eigen professionalisering, maar ook om als ambassadeur op te kunnen treden. Lees meer over de mogelijkheden van internationalisering voor docenten en staf en docentenmobiliteit in het bijzonder.

Hoe krijg je collega’s mee?

Beide boegbeelden geven aan dat het van belang is om medestanders in alle lagen van de organisatie te vinden. Maar hoe pak je dit aan? Een aantal tips:

  • Probeer managers en collega’s niet te overtuigen, maar te inspireren. Laat ze het belang, de mogelijke opbrengsten en goede voorbeelden van internationalisering zien.
  • Betrek en inspireer studenten en laat hen ook aangeven bij collega’s waarom zij internationalisering belangrijk vinden.
  • Koppel internationalisering aan andere voor de schoolorganisatie belangrijke thema’s, zoals de Sustainable Development Goals.
  • Zet internationalisering in als een instrument om bijvoorbeeld studenten aan te trekken. Een tweetalige opleiding kan heel aantrekkelijk en interessant zijn.
  • Hou het klein en ga het gesprek over wat internationalisering (nog meer) kan zijn aan met collega’s, tipt Hind: “Buitenlandstages zijn één onderdeel [van internationalisering], wij kunnen als docenten ook veel doen in de klas om onze studenten internationaal competent te maken, dus maak het ook voor jezelf klein”. Deel bijvoorbeeld deze animatiefilm.
  • En tot slot: “Geef nooit op!”, aldus Martin.

Ben je docent op het mbo en wil je aan de slag met internationalisering?

Meld je dan kosteloos aan voor het netwerk voor mbo-docenten over internationalisering! We organiseren bijeenkomsten, delen content en faciliteren het uitwisselen van ervaringen en tips.

“Internationalisering levert veel op. Het is geen doel maar een instrument om onder meer je curriculum te verdiepen. Het werkt bovendien depolariserend en verbindend. In een regio als Rotterdam met veel culturele diversiteit is dat fantastisch.” - Martin Huizinga