Hoe werkt dit dashboard?

1. selecteer links een onderwijssector
2. selecteer links een activiteit
3.
bekijk rechts welke competenties daarmee vooral (verder) ontwikkeld worden

  Of andersom:

  3. selecteer rechts een competentie
  2. bekijk links door welke activiteit die vooral (verder) ontwikkeld wordt
  1. selecteer links de onderwijssector waar je benieuwd naar bent

  Gebruik de terugpijl linksboven in het dashboard om een stap terug te gaan.

  Samenvatting

  Dit dashboard is gebaseerd op een vragenlijst ingevuld door meer dan 200 internationaliseringsbegeleiders uit verschillende onderwijssectoren.

  • Over alle sectoren heen hebben 87 respondenten een stage in het buitenland begeleid. 66 respondenten hebben een uitwisseling met het buitenland begeleid. 28 respondenten hebben activiteiten binnen meertalig/tweetalig onderwijs begeleid. 4 respondenten hebben een online samenwerking begeleid.
  • ‘Interculturele relaties opbouwen’ wordt vaker genoemd als voornaamste leeropbrengst bij een uitwisseling (24%) en meertalig/tweetalig onderwijs (25%) dan bij stage in het buitenland (16%). De competentie ‘aanpassingsvermogen’ wordt vaker genoemd als één van de voornaamste competenties van een stage in het buitenland (38%) of uitwisseling (55%) dan bij meertalig/tweetalig onderwijs (21%).
  • De competentie ‘zelfredzaamheid’ wordt wel genoemd als een van de voornaamste competenties binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (54% en 36%), maar in mindere mate binnen het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs (19% en 27%).
  • Vanuit het primair onderwijs heeft één begeleider de vragenlijst ingevuld. Deze respondent heeft een online samenwerking begeleid en zag de meeste groei bij de competenties creativiteit, durven communiceren in andere talen, kennis van de eigen en de andere cultuur, omgaan met verschillen en respect voor diversiteit.