Hoe werkt dit dashboard?

1. selecteer bovenaan een onderwijssector
2. selecteer links een leeropbrengst
3.
bekijk rechts welke activiteit daarmee vooral (verder) ontwikkeld wordt

Of andersom:

1. selecteer bovenaan een onderwijssector
2. selecteer rechts een activiteit
3. bekijk rechts welke competenties daarmee vooral (verder) ontwikkeld worden

Gebruik de knop ‘Reset filters’ rechtsboven in het dashboard om opnieuw te beginnen.

Samenvatting

Dit dashboard is gebaseerd op een vragenlijst die tweemaal is uitgevoerd (2019 & 2023). Totaal hebben bijna 300 internationaliseringsbegeleiders uit verschillende onderwijssectoren de vragenlijst ingevuld.

  • Over alle sectoren heen heeft 44% van de respondenten een stage in het buitenland begeleid. 35% heeft een uitwisseling in het buitenland begeleid en 14% activiteiten binnen meertalig/tweetalig onderwijs. 7% heeft een online internationale samenwerking begeleid.
  • Verschillende activiteiten leiden tot de ontwikkeling van verschillende internationale competenties. Zo leidt de uitwisseling in het buitenland, het online internationaal samenwerken en het meertalig onderwijs vooral tot interculturele vaardigheden. Een stage in het buitenland lijkt daarentegen de meeste invloed te hebben op de persoonlijke ontwikkeling.
  • Per onderwijssector worden er verschillende internationale competenties ontwikkeld. Zo blijkt dat in het po en vo vooral interculturele competenties het vaakst ontwikkeld worden met de verschillende activiteiten. Tegenover de persoonlijke ontwikkeling die in het mbo en ho het vooral wordt ontwikkeld.