5 tips voor een inclusievere middelbare schoolklas

Met deze tips maak je inclusie en diversiteit bespreekbaar met jongeren
Geschreven door Nuffic

Hoe bespreek je diversiteit en inclusie met jongeren? Juist in deze tijd, waarin Black Lives Matter veel aandacht krijgt, zoeken veel mensen naar manieren om dit gesprek open en nieuwsgierig aan te gaan. Door leerlingen met elkaar te laten praten over de verschillen in bijvoorbeeld hun geloofsovertuiging en culturele achtergrond, leren ze wat hen bijzonder maakt, wat hen bezighoudt en vooral: wat hen bindt. In dit artikel kijken we speciaal naar het voortgezet onderwijs en geven we 5 tips voor een inclusieve klas.

Ben je op zoek naar tips voor het primair onderwijs? Die vind je in dit artikel: 10 manieren om je klas inclusiever te maken.

1. Stories that move

Deze online tool stimuleert leerlingen na te denken over diversiteit en discriminatie en om hun eigen standpunten en keuzes beter te doorgronden. De basis van dit programma zijn filmclips van jongeren, die vertellen over hun eigen ervaringen. En nog een mooie bijkomstigheid: de toolbox is in verschillende talen beschikbaar, waardoor je als docent er gemakkelijk een internationaal project van kan maken, via eTwinning. Dan kunnen de leerlingen in een veilige en afgeschermde omgeving samenwerken rondom dit thema.

Meer informatie over deze toolkit vind je hier: Stories That Move.

2. In Europe, history caught in the act

Wat is er in Europa gebeurd in de afgelopen 20 jaar? In een tijd waarin leerlingen gebruik maken van allerlei (sociale) media, kunnen ze door middel van deze toolkit hun eigen recente geschiedenis gaan filmen. Leerkrachten worden door middel van deze toolkit van Euroclio en de VPRO voorzien van een interactieve onderwijskit. Het programma kan bijdragen aan opinievorming, burgerschap en mediageletterdheid.

Meer informatie over deze toolkit vind je hier: In Europe Schools.

3. (Wereld)burgerschapsspel Terra Nova

Terra Nova maakt lastige thema's op een veilige manier bespreekbaar en voorstelbaar, in de vorm van een wereldburgerschapsspel. In plaats van termen en theorie gebruikt Terra Nova metaforen en concrete gebeurtenissen. Zo moeten leerlingen samen in een minimaatschappij bepalen hoe ze omgaan met dilemma's, bijvoorbeeld hoe om te gaan met nieuwelingen. Een speelse manier voor leerlingen om te leren wat er allemaal komt kijken bij een maatschappij. Aan het spel zijn kosten verbonden.

Meer informatie vind je op de website: Terra Nova.

'Laat leerlingen met een andere nationaliteit of culturele achtergrond nieuwsberichten over een actueel onderwerp opzoeken en lezen in hun moeder- of tweede taal.'

Online interview: diversiteit in het klaslokaal

Op 19 juni, de belangrijke ‘bevrijdingsdag’ van de slaverij, ging Sushama Doebri van eTwinning in gesprek met eTwinning-ambassadeur en aardrijkskunde docent Roberto Breeveld. In dit interview spraken ze over de Black Lives Matter-beweging en waarom het belangrijk is om diversiteit en discriminatie bespreekbaar te maken in je lessen. Roberto geeft onder andere een aantal praktische tips voor collega docenten die wellicht minder affiniteit hebben met het thema.

eTwinning zet zich in voor internationale samenwerkingen tussen scholen in Europa. Om van leerlingen en studenten wereldburgers te maken, zonder te reizen. Ga jij het gesprek aan met jouw leerlingen? Vind je het nog lastig en kan je wel wat ondersteuning gebruiken? Of wil je even sparren hoe je dit het beste kunt doen? Wij staan voor je klaar via etwinning@nuffic.nl.

4. De taalvriendelijke school

Een Taalvriendelijke School is het antwoord op de toenemende meertaligheid in het onderwijs. Scholen zetten zich in om kinderen die hun moedertaal spreken daar niet voor te straffen. Door in contact te komen met andere Taalvriendelijke Scholen kunnen scholen good practices delen en kunnen leerkrachten inspiratie opdoen voor een volgende stap. De website biedt een routekaart met praktische tips, een toolkit volgt binnenkort.

Meer informatie vind je op de website: Taalvriendelijke School.

5. Meertaligheid inzetten bij nieuws

Laat leerlingen met een andere nationaliteit of culturele achtergrond nieuwsberichten over een actueel onderwerp opzoeken en lezen in hun moeder- of tweede taal. Denk bijvoorbeeld aan de recente protesten tegen racisme. Vergelijk de berichten met het Nederlandse nieuws over hetzelfde onderwerp en bespreek samen de inhoud en het taalgebruik. Bespreek ook de beelden die gebruikt worden. Door je leerlingen ook hun andere taalvaardigheden actief te laten gebruiken, neemt het zelfvertrouwen van deze leerlingen toe. Ze voelen dat ze meetellen. Mooie bijkomstigheid: ook hun leeropbrengsten verbeteren hiermee. Nederlandse kinderen worden zo meer vertrouwd met voor hen onbekende talen en culturen, wat vaak hand in hand gaat met meer begrip voor elkaar.

Wil je nog meer leuke tips over hoe je meertaligheid in kunt zetten in de klas? Lees dan dit artikel: 5 manieren om meer te doen met meertaligheid.

Wil je meer weten over taalontwikkeling en meertaligheid? Neem dan een kijkje op onze pagina hierover: Taalontwikkeling en meertaligheid.