25 jaar ‘Lissabon’: Nederland voortrekker in diplomawaardering

De Lissabon Erkenningsconventie, dat een wettelijk kader biedt voor internationale diplomavergelijking, bestaat 25 jaar. Lucie de Bruin, scheidend hoofd van de Nederlandse ENIC-NARIC, was de afgelopen decennia aanjager van vooruitgang. Lucie blikt terug én vooruit.
Lucie de Bruin

Erkenning van buitenlandse diploma’s is een voorwaarde voor internationale studentenmobiliteit. Nog niet eens zo heel lang geleden was diplomavergelijking monnikenwerk. Met buitenlandse diploma’s in de ene hand, en dikke studiegidsen en naslagwerken in de andere, werden opleidingsbewijzen vak voor vak vergeleken.

“Het advies besloeg soms wel vier kantjes”, herinnert Lucie de Bruin zich, die in 1989 bij Nuffic begon als onderwijsvergelijker en per 1 september met pensioen gaat.

Vervalste diploma’s

Problematischer was dat ‘vak voor vak’-vergelijking altijd wel verschillen aan het licht bracht tussen opleidingen in verschillende landen. “Dat maakte het moeilijk om diploma’s te erkennen.”

Na verloop van tijd stapte de sector daarom over op een meer holistische benadering, waarin kleine verschillen werden gerespecteerd en geaccepteerd.

Toch bleef erkenning nog jarenlang ‘problematisch’, zegt Robert Wagenaar (foto rechts), die op hoog Europees niveau betrokken was bij de harmonisering van Europese onderwijsvergelijking.

“Er was weinig onderling vertrouwen tussen internationale onderwijsinstellingen en ze hadden weinig kennis over elkaars onderwijssystemen. Ook speelden er andere uitdagingen op, zoals diplomavervalsingen.”

Robert Wagenaar

Eerlijke diplomawaardering

De inconsistenties, onduidelijkheden én groeiende studentenmobiliteit leidden tot de roep om een Europese standaard, een juridisch raamwerk dat garant zou staan voor eerlijke en consistente diplomawaardering binnen heel Europa. De Lissabon Erkenningsconventie zorgde daarvoor.

Lucie: “Onderwijsinstellingen mogen nu niet zomaar meer zeggen: wij kunnen niks met dat diploma. Alleen bij vooraf gedefinieerde, substantiële verschillen mogen ze een diploma afwijzen. Studenten hebben recht op eerlijke, consistente en tijdige diplomawaardering. En ze hebben recht op beroep. Lissabon heeft gezorgd voor een gelijk speelveld.”

'Er was weinig onderling vertrouwen tussen internationale onderwijsinstellingen en ze hadden weinig kennis over elkaars onderwijssystemen'

Eisen aan accreditatie

De wettelijke en juridische basis die in Lissabon werd gelegd in 1997, werd twee jaar later nog eens verstevigd met het Bologna-proces. Daarmee werden onder meer de Bachelor-, Master- en PhD-graden, aanvankelijk in 29 en inmiddels in 49 landen ‘gelijkgetrokken’, en werden er eisen gesteld aan accreditatie en kwaliteitszorg.

Vanaf 2010 streeft ‘Bologna’ (nu de Europese Hoger onderwijsruimte) naar automatische erkenning tussen de landen. Dit betekent dat er – naast onderwijsprofielen en -systemen – vooral wordt gekeken naar opleidingsniveau, uitgedrukt in leeruitkomsten en studiebelasting volgens het Europese studiepuntensysteem ECTS.

Sinds 2007 geeft Lucie (foto links) leiding aan de Nederlandse ENIC-NARIC. ENIC-NARIC is het Europese netwerk van informatiecentra voor onderwijsvergelijking. In Nederland bekleedt Nuffic die functie.

Lucie de Bruin

Voortrekkersrol

Nederland heeft te midden van alle vooruitgang de afgelopen dertig jaar een voortrekkersrol vervuld. Zo geeft Nuffic cursussen aan Nederlandse admission officers, maar ook aan nieuwe medewerkers van buitenlandse ENIC-NARIC’s. Nuffic was initiatiefnemer van de European Area of Recognition Manual, volgens Lucie ‘de Bijbel voor erkenningsprocedures’.

Verder ontwikkelde Nuffic een kwaliteitszorgsysteem voor ENIC-NARIC’s én was de organisatie vanaf het begin betrokken bij het verdrag tussen de Benelux en de Baltische staten over automatische wederzijdse erkenning. Lucie: “Binnen het netwerk van ENIC-NARIC’s is Nuffic het toonaangevende centrum.”

Dat wordt bevestigd door Diana Hense (foto rechts), Head of Admissions bij de Universiteit van Amsterdam en sinds 1999 betrokken bij diplomavergelijking.

“We zijn zó ver in Nederland. Elke keer als er vanuit Brussel nieuwe regels of aanwijzingen komen, dan hebben we die in Nederland al geïmplementeerd. We hebben grote stappen gemaakt en dat hebben we grotendeels te danken aan Nuffic.”

Diana Hanse

Nuffic is jaarlijks betrokken bij ongeveer 50.000 diplomawaarderingen. Instellingen hebben toegang tot een online wizard van Nuffic. Na het invoeren van gegevens rolt er, voor de meest voorkomende diploma’s, automatisch een diplomawaardering uit. In 2021 werd de wizard zo’n 12.000 keer gebruikt.

Microcredentials

Ondanks de geboekte vooruitgang brengt diplomawaardering altijd weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo is er de afgelopen jaren, mede vanwege de coronapandemie, een enorme toename geweest aan online onderwijsinitiatieven zoals MOOC’s (Massive Open Online Courses).

'We zijn zó ver in Nederland. Elke keer als Brussel nieuwe regels aankondigt, dan hebben wij die al geïmplementeerd'

“De komende jaren zal het erkennen van andere vormen van leren centraal staan”, verwacht Lucie. “Denk aan microcredentials, waarvoor we onlangs een online tool hebben gelanceerd. Ook zal de sector moeten kijken naar manieren om diplomawaarderingen verder te digitaliseren, zodat waarderingen veilig opgeslagen en gedeeld kunnen worden, bijvoorbeeld in een Europese wallet.”

Poortwachter

Lucie zal de ontwikkelingen – zij het op afstand – met interesse blijven volgen. Een seminar over 25 jaar Lissabon Erkenningsconventie op 30 augustus wordt haar laatste wapenfeit als hoofd van de Nederlandse ENIC-NARIC. Lucie gaat het werk missen.

“Met diplomawaardering vervul je de functie als poortwachter. Je draagt er zorg voor dat studenten met het juiste niveau naar het buitenland gaan. Daarmee voorkom je nare verrassingen aan de kant van zowel studenten als instellingen. Het is ontzettend belangrijk werk, dat ook veel voldoening geeft. Elk diploma vergt onderzoek, elke keer zie je weer wat nieuws. Het is echt een ambacht.”

Robert Wagenaar, Director of the International Tuning Academy, Rijksuniversiteit Groningen

“Internationalisering begint en eindigt bij erkenning. Sinds de jaren tachtig is er veel vooruitgang geboekt. De Nederlandse ENIC-NARIC is meegegroeid met de vraag vanuit de instellingen. De ENIC-NARIC is een waardevol kenniscentrum, een back-up voor de instellingen. De uitdaging voor de komende jaren ligt in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. We moeten meer naar de ontwikkelingen in de markt kijken, zoals microcredentials. De interactie tussen maatschappij en hoger onderwijs wordt steeds belangrijker. Het aantal aanvragen zal niet veranderen, maar de context wel. Dat brengt weer nieuwe, uitdagende vraagstukken met zich mee.”

Diana Hense, Head of Admissions, Universiteit van Amsterdam

“Aanvankelijk was diplomawaardering een soort wilde westen. Niemand wist iets van elkaars onderwijssystemen. Dat is inmiddels wel anders, voor een belangrijk deel door de inzet van Nuffic. De landenmodule van Nuffic is ontzettend handig. Daarin vind je snel wat de verschillen zijn tussen de systemen en of een tussenjaar nodig is. Deze module wordt door veel instellingen gebruikt, zowel in Nederland als daarbuiten. De komende periode moeten we ons focussen op digitalisering, op dat terrein loopt de sector nog wat achter. Veel is digitaal te checken, maar het kan zoveel efficiënter. Daarnaast zijn allerlei nieuwe leervormen in opkomst. Zo zien wij bijvoorbeeld steeds vaker home schooling voorbijkomen. Hoe waardeer je dat? En hoe kijken we naar online leerervaringen? We zijn van ver gekomen, maar het speelveld van diplomawaardering blijft continu veranderen!”