Nieuwe tool maakt erkenning van microcredentials makkelijker

Microcredentials, bewijsstukken van een korte leerervaring, worden steeds belangrijker in het hoger onderwijs. Maar door het groeiende aanbod zijn ze in toelatingsprocedures moeilijk te beoordelen. De nieuwe Micro-Evaluator tool van Nuffic brengt daar verandering in.

Steeds meer onderwijsinstellingen, werkgevers en maatschappelijke organisaties bieden ze aan: zogeheten microcredentials. Dit zijn korte, flexibele leerwegen die zowel binnen als buiten het regulier onderwijs kunnen worden gevolgd.

Leven lang leren

Deze ontwikkeling wordt aangemoedigd door de Europese Commissie, die microcredentials als middel ziet om hoger onderwijs voor meer mensen toegankelijk te maken. Ook dragen korte leerervaringen bij aan verkleinen van verschillen op de arbeidsmarkt en een Leven Lang Leren. De Europese Unie wil dan ook dat lidstaten microcredentials uiterlijk in 2025 een structurele plek geven in hun onderwijssysteem.

Merel Eimers, onderwijsvergelijker bij Nuffic, spreekt van ‘een keerpunt’. “De markt voor microcredentials groeit wereldwijd al jaren en is nu ook een prioriteit voor verschillende beleidsagenda’s geworden.” Ook op nationaal vlak is er momentum. Tien universiteiten en 22 hogescholen doen bijvoorbeeld sinds oktober 2021 mee aan de landelijke pilot Microcredentials, onder regie van ‘Flexibilisering van het onderwijs’ en de koepels VH en UNL.

"Instellingen zijn vaak terughoudend met het erkennen van microcredentials."

Portretfoto van Merel Eimers

Maar die groei brengt ook uitdagingen met zich mee. Als zoveel verschillende partijen leerervaringen gaan aanbieden, hoe scheiden we dan het kaf van het koren? Hoe bepaalt toelatingspersoneel of ze kunnen meetellen bij het vaststellen van het instroomniveau van de student?

Terughoudend

Admission officers zijn vaak terughoudend met het erkennen van microcredentials, of kunnen dit soms niet binnen het instellingsbeleid”, vertelt Merel. “Daarom klinkt steeds duidelijker de roep om regulering. Wat verstaan we precies onder een microcredential en hoe wegen we ze?”

Met de Micro-Evaluator springt Nuffic in dat gat. De Micro-Evaluator is een nieuw ontwikkelde online tool die instellingen houvast biedt in het erkennen van microcredentials voor toelating of vrijstelling. De tool bepaalt in hoeverre de bewuste leerervaring past binnen het huidige wettelijke raamwerk voor erkenning, de Lissabon Erkenningsconventie.

De tool, waarvoor de methodiek al beschikbaar was vanuit eerdere projecten, is ontwikkeld met subsidie van de Europese Commissie (Erasmus+) in het STACQ-project.

Consistent met Lissabon

“Het waarderen van microcredentials is bewerkelijk”, legt Merel uit. “Je hebt informatie nodig, maar die is vaak niet meer beschikbaar. Dan is bijvoorbeeld de pagina of website van de online cursus verdwenen. De Micro-Evaluator neemt verschillende stappen met je door. Van kwaliteit, niveau, werkbelasting, leeruitkomsten tot de wijze van testen. Op het eind krijg je een advies. Als alle lichten op groen staan dan betekent dit dat de leerervaring volledig binnen het raamwerk van de Lissabon Erkenningsconventie valt.”

In de praktijk zullen meestal niet alle lichten op groen staan. Dit betekent dat het nog steeds neerkomt op het beoordelingsvermogen van de admissions officer, maar die heeft nu wel duidelijke handvatten om zijn beoordeling op te baseren. “Definitieve antwoorden krijg je zelden, daarvoor is het aanbod te divers. Maar de tool maakt de erkenningsprocedure wél consistent met Lissabon.”

Stappen doorlopen

Marije van de Langkruis, admissions officer aan de Breda University of Applied Sciences (Buas), heeft in de praktijk nog niet veel met microcredentials te maken gehad. “In mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik vooral bezig op systeemniveau en daar zijn de kaders helder. Maar ik kan me goed voorstellen dat we in de toekomst vaker met microcredentials te maken zullen krijgen.”

Op een bijeenkomst voor onderwijsvergelijkers woonde Marije de presentatie over de Micro-Evaluator bij. “De tool zag er goed uit en lijkt me eenvoudig bruikbaar. Je doorloopt verschillende stappen en weet daardoor precies waar je op moet letten. Dankzij de rode en groene stoplichten kun je je snel een beeld vormen van het niveau.”

Portretfoto van Marije van de Langkruis

Ook handig voor studenten

Merel hoopt dat de Micro-Evaluator onderwijsinstellingen inspireert om zich meer in microcredentials te verdiepen. “We hopen dat het onderwijsinstellingen stimuleert om er beleid op te maken. Dan kun je ook beter richting studenten communiceren dat hun certificaten mogelijk ook meetellen. Daarnaast is de tool interessant voor aanbieders en studenten zelf. Door de stappen te bekijken, zien ze welke punten uit erkenningsperspectief van belang zijn.”

Marije ziet zichzelf de tool in de toekomst wel gebruiken. “Ik was me pas net in het onderwerp aan het verdiepen, toen ik hoorde dat Buas zelf nu ook aan een microcredential werkt. Dat wist ik helemaal niet. Zo zie je maar dat het goed is om je dit thema eigen te maken. En dankzij de tool van Nuffic lopen we in elk geval niet achter de feiten aan.”

De Micro-Evaluator is sinds kort beschikbaar op onze website. Bekijk en gebruik de Micro-Evaluator (in het Engels). Voor vragen neem je contact op met Merel Eimers, onderwijsvergelijker bij Nuffic, via meimers@nuffic.nl.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.