"2019 was een taai jaar voor Nuffic"

Toch houdt de directeur van Nuffic vertrouwen in de toekomst. “Wij zijn een veerkrachtige organisatie.”
Geschreven door Rens Ulijn

Het voorgenomen besluit van minister Van Engelshoven van OCW om de subsidie voor het buitenlandse kantorennetwerk van Nuffic stop te zetten en de dienstverlening in het po, vo en mbo ter discussie te stellen, grijpt volgens Freddy Weima diep in bij zijn medewerkers. Toch houdt de directeur van Nuffic vertrouwen in de toekomst. “Wij zijn een veerkrachtige organisatie.”

Met wat voor gevoel kijk je terug op het afgelopen jaar?

"Het was een taai jaar. In de zomer kwam het voorgenomen besluit om de financiering van de Neso’s [Netherlands Education Support Offices red.] en het Holland Alumni Netwerk stop te zetten. Ook is het niet meer vanzelfsprekend dat we door kunnen gaan met onze dienstverlening voor het po, vo en mbo. Dat grijpt diep in en heeft ons jaar gekleurd."

"Het brengt veel onzekerheid met zich mee voor onze medewerkers. Er is op dit moment nog veel onduidelijk. Wel is inmiddels duidelijk dat de Neso’s in 2020 en 2021 open kunnen blijven. Goed nieuws is dat onder meer onze activiteiten voor diplomawaardering en het Nationaal Agentschap Erasmus+ doorgaan en zelfs worden verankerd in de wet. Voor dat deel van de dienstverlening is onze positie juist sterker geworden."

Al met al een moeilijk jaar, dus. Waren er ook mooie momenten?

"Zeer zeker. Vorige maand nog de Week of the International student waarin we nauw samenwerkten met universiteiten, hogescholen én mbo-scholen in heel Nederland. We sloten de week af met een grote groep internationale studenten die met een beurs van het Orange Knowledge Programme in Nederland studeren."

"Ons uitverkochte jaarcongres op 10 oktober in Rotterdam vond ik misschien wel het mooiste moment. Het was ons drukst bezochte congres ooit met opvallend veel bezoekers die er voor het eerst waren. Toen ik aan het begin de volle zaal mocht toespreken voelde ik veel positieve energie. Internationalisering leeft echt. Iedereen had er ontzettend veel zin. De deelnemers hebben die dag de professionele leergemeenschap versterkt door met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. De dag eindigde met een indrukwekkende toespraak van minister Kaag."

"Andere hoogtepunten waren de viering van het tienjarig bestaan van ons Neso-kantoor in Moskou, ons eerste taal- en wereldburgerschapcongres voor het voortgezet onderwijs en de kennismissie naar India. Het was een grote eer om daar koning Willem-Alexander en koningin Maxima te ontvangen op een door ons georganiseerde bijeenkomst met Indiase alumni van Nederlandse universiteiten en hogescholen. Ze deelden hun stuk voor stuk prachtige levensverhalen met ons koninklijk paar. Een bijzonder moment.”

Wat wil je zeggen tegen de mensen die zich zorgen maken over de bezuinigingen?

"Wij betreuren het natuurlijk dat er nu onzekerheid bestaat over een deel van onze dienstverlening. Maar tegelijk zie ik dat Nuffic over een enorme veerkracht beschikt. We blijven investeren in de samenwerking met de onderwijsinstellingen, met de ministeries en met de Europese commissie. En de financiering voor 2020 en grotendeels ook 2021 is ongewijzigd. Het komende jaar moet duidelijk worden wat er verandert."

'Het komende jaar moet duidelijk worden wat er verandert'

Afgelopen zomer deed de Monitor Groep een klantonderzoek voor Nuffic. De 829 respondenten geven Nuffic een 7,6 als gemiddeld rapportcijfer. Tevreden?

"Ik vind een 7,6 in de spannende tijd waar we als organisatie in zitten een mooi cijfer. Vooraf mikten we op een 7,5. En twee jaar geleden scoorden we een 7,3. De waardering stijgt dus. Opvallend is dat de mensen in het mbo onze dienstverlening het hoogst waarderen. Daar ben ik trots op, het is een groot compliment voor de collega’s die in deze sector actief zijn."

"Opvallend is het verschil in waardering tussen de sectoren. In het wetenschappelijk onderwijs scoren we lager dan in po, vo, mbo en hbo. Dat had ik graag anders gezien. We willen daarom in de komende tijd intensief in gesprek met universiteiten over hoe we onze dienstverlening beter kunnen laten aansluiten bij hun wensen."

Het klantonderzoek laat zien dat de relaties van Nuffic de medewerkers professioneel en betrouwbaar vinden, maar minder tevreden zijn over de proactiviteit en klantgerichtheid. Herken je dat beeld?

"Deels. Ik zie wel degelijk veel proactiviteit richting scholen, maar blijkbaar wordt het niet altijd zo ervaren. Daarom moeten we ook hier intensiever in gesprek om onze klantgerichtheid verder te verbeteren. We zijn actief in vele netwerken, in alle onderwijssectoren. We zien uit naar de gesprekken met de leden van die netwerken."

"Onze toekomststrategie voor 2025 gaat ons ook helpen. Die richt zich sterk op flexibilisering van onze organisatie, zodat we sneller kunnen inspelen op veranderende vragen uit het onderwijsveld. Dat zal de proactiviteit en klantgerichtheid ten goede komen. Overigens zijn we al begonnen. Zo hebben we inmiddels extra geïnvesteerd in de bereikbaarheid van onze diplomawaardeerders."

'Nuffic kan een belangrijke bijdrage leveren aan de strategie om internationaal talent aan te trekken en te behouden'

Wat voor een jaar wordt 2020?

"Een spannend jaar. Niet alleen voor Nuffic, maar voor internationalisering in het algemeen. Het wordt het jaar van de definitieve besluiten over de toekomstige financiering van Nuffic en daarmee over de ontwikkeling van onze dienstverlening. Verder is afgesproken dat er een nieuwe kabinetsstrategie voor internationalisering nodig is met aandacht voor het werven en binden van internationaal talent. Nuffic kan en wil aan die strategie graag een grote bijdrage leveren."

"In de politiek is de laatste jaren veel discussie over de negatieve aspecten van de komst van internationale studenten naar Nederland, maar je ziet nu in een groot deel van het politieke spectrum het besef dat Nederland internationaal talent hard nodig heeft om op zowel economisch als wetenschappelijk vlak mee te kunnen blijven doen."

Ondertussen gaat Nuffic in 2020 door met dienstverlening zoals iedereen van ons gewend is en willen we ons daarin blijven ontwikkelen. Op 27 maart staat er bijvoorbeeld een prachtige conferentie over taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs op het programma in Ede. Echt de moeite waard, want het wordt steeds duidelijker dat als je echt succesvol wilt internationaliseren en je wilt dat iedereen mee kan doen, je vroeg moet beginnen.”

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.