Voorgenomen besluit OCW over takenpakket Nuffic

Recent heeft het ministerie van OCW het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om de subsidie voor Nuffic met ingang van 2021 te verlagen.
Geschreven door Nuffic

Read this article in English: Proposed ministry decision on Nuffic task portfolio.

Die wijziging resulteert in een forse krimp van onze activiteiten. We betreuren dat zeer. Sinds 1952 zet Nuffic zich in voor de internationalisering van het Nederlandse onderwijs, om leerlingen en studenten voor te bereiden op een steeds internationaler wordende maatschappij en arbeidsmarkt.

Neso-kantoren

Meest opvallend is het voornemen om de subsidie voor de Netherlands Education Support Offices, de Neso’s, af te bouwen. Dit zijn de kantoren van Nuffic in het buitenland. Deze kantoren hebben namens de Nederlandse overheid en onderwijsinstellingen gedurende een lange periode een grote bijdrage geleverd aan de internationale samenwerking in het onderwijs. Daarnaast is het ministerie voornemens om de financiering van het Holland Alumni Netwerk te stoppen.

De subsidie voor andere Nuffic-activiteiten, met name voor primair en voortgezet onderwijs en mbo, staat eveneens ter discussie. Op een later moment besluit het ministerie of en hoe deze activiteiten (deels) worden voortgezet.

Impact

Dit alles heeft grote impact op de activiteiten waarmee we onderwijsinstellingen ondersteunen bij het ontwikkelen en bestendigen van kwalitatief hoogstaande internationaliseringsactiviteiten: vanaf het primair en voortgezet onderwijs tot in het mbo en hoger onderwijs.

Nederland heeft internationaal gezien altijd een vooraanstaande positie gehad op het gebied van onderwijs. Het voorgenomen besluit om de subsidie van de Neso’s af te bouwen, raakt de reputatie van Nederland als internationaal georiënteerde kenniseconomie. De Neso’s fungeren als voorposten van de Nederlandse kennisdiplomatie in de landen waar zij zijn gevestigd en ze hebben in het verleden meer dan eens hun meerwaarde bewezen.

Wettelijke taak

Het ministerie van OCW wil een deel van de andere Nuffic-taken borgen door deze te verankeren in de wet. Het gaat dan bijvoorbeeld om diplomawaardering en het beheer van beurzen- en subsidieprogramma’s. In samenwerking met het ministerie werken we aan het veranderende takenpakket van Nuffic. Daarnaast brengen we de gevolgen voor onze medewerkers in kaart.

Toekomst

De komende tijd zullen we met het ministerie en onze nationale en internationale partners in gesprek gaan over hoe we ons nu en in de toekomst hard blijven maken voor internationalisering. Niet als doel op zich, maar om aantoonbaar bij te dragen aan de kwaliteit van het hele onderwijs. De internationale onderwijssamenwerking wordt ook voortgezet via de programma’s die we beheren voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals het Orange Knowledge Programma, en via het programma Erasmus+ van de Europese Commissie.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de gevolgen van dit voorgenomen besluit voor jouw school of instelling, neem dan contact op met ons informatiecentrum.

Read this article in English: Proposed ministry decision on Nuffic task portfolio