Relaties geven Nuffic een 7,6

Relaties uit alle onderwijssectoren geven Nuffic een 7,6 als gemiddeld rapportcijfer. Twee jaar geleden was dit nog een 7,3.
Geschreven door Nuffic

Nuffic heeft de ambitie om iedere leerling en student internationale ervaring op te laten doen en wil zich verder ontwikkelen als het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Hiervoor is samenwerking met de hele onderwijsgemeenschap en het op maat inspelen op de behoeften van de klanten noodzakelijk. Het klantenonderzoek geeft inzicht in de mate waarin de dienstverlening van Nuffic aansluit bij de behoeften in het onderwijsveld.

Onderzoeks- en adviesbureau MonitorGroep voerde het onderzoek in mei en juni van dit jaar uit. In totaal vulden 829 medewerkers van onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo en ho de vragenlijst in.

Mbo scoort het hoogst

Hoewel de algemene tevredenheid dus is toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden, laat het klantenonderzoek duidelijke verschillen zien tussen de verschillende onderwijssectoren. Zo geven medewerkers in het mbo en het po hogere cijfers dan de relaties in het ho en het vo. Relaties in het mbo zijn het meest tevreden over de dienstverlening van Nuffic. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de onderliggende oorzaken zijn van het verschil in waardering.

Verder valt op dat de overgrote meerderheid van de respondenten vindt dat Nuffic bijdraagt aan het internationaliseren van het onderwijs (89%). 85% heeft vertrouwen in Nuffic en 84% vindt Nuffic een professionele samenwerkingspartner.

Respondenten zijn minder tevreden over de proactiviteit, klantgerichtheid en het vermogen tot vernieuwing van Nuffic-medewerkers. 61% vindt dat de medewerkers initiatief nemen en actief inspelen op de wensen van hun relaties. 66% van de respondenten noemt Nuffic vernieuwend. Omdat Nuffic de scores op proactiviteit, klantgerichtheid en innovatievermogen niet voldoende vindt, worden de drie punten op korte termijn meegenomen in een verbetertraject.

Nieuwsbrief hoog gewaardeerd

Uit de open antwoorden in het onderzoek blijkt verder dat veel respondenten de Nuffic-nieuwsbrief hoog waarderen. Op de vraag hoe ze het liefst op de hoogte worden gehouden, noemt 58 procent van de respondenten spontaan de nieuwsbrief. Zeventien procent geeft de voorkeur aan de website en vier procent aan social media.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.