Onderzoek internationale competenties

We hebben meer dan 200 internationaliseringsbegeleiders uit verschillende onderwijssectoren geïnterviewd over hun activiteiten. De resultaten laten zien wat de belangrijkste internationale competenties zijn die leerlingen en studenten volgens de begeleiders verwerven per internationaliseringsactiviteit.

De begeleiders geven ook aan wat ze de belangrijkste redenen vinden om te internationaliseren.

We hebben de antwoorden verwerkt in 2 dashboards:

Lees de uitgebreide rapportage in onze publicatie:

Begeleiders aan het woord - De relatie tussen internationaliseringsactiviteiten en internationale competenties (617,94 kB)

Leren over internationale competenties (studenten)

In ons model over internationale competenties zie je in één oogopslag de belangrijkste internationale competenties. In de bijbehorende brochure krijg je meer uitleg. Ook hebben we een rapport geschreven over de theoretische achtergrond. Lees ook de literatuurstudie over de leeropbrengsten van fysieke studentenmobiliteit en Internationalisation at Home in het hoger onderwijs of bekijk de factsheet over de maatschappelijke relevantie van internationale competenties.

Model ‘Internationale competenties studenten’‌ (61,11 kB) (PDF)

Brochure ‘Internationale competenties’‌ (307,16 kB) (PDF)

Rapport ‘Internationale competenties’‌ (274,47 kB) (PDF)

Fysieke studentenmobiliteit en Internationalisation at Home voor de Nederlandse student in het ho (160,65 kB)

International competence (217,24 kB) (English)‌

Factsheet Maatschappelijke relevantie van internationale competenties (131,41 kB) (PDF)

Leren over internationale competenties (docenten)

Niet alleen voor studenten, ook voor docenten is de ontwikkeling van internationale competenties van belang. Hieronder vind je het model internationale competenties voor docenten en staf, dat wij maakten met verschillende onderwijsprofessionals in het po, vo, mbo en ho.

Model 'Internationale competenties docenten' (84,38 kB) (PDF)

Model 'International competences for teachers' (84,28 kB) (in het Engels)

Waarom zijn internationale competenties belangrijk?

  • Door mobiliteit en migratie hebben we steeds meer contact met mensen uit andere landen.
  • Veel organisaties krijgen te maken met internationale procedures, regels, andere talen en manieren van werken.
  • Door nieuwe technologie hebben we informatie en contacten uit de hele wereld.
  • Maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering gaan voorbij de landsgrenzen.

Het delen en creëren van internationale kennis is daarom belangrijker dan ooit.

Na de studie

Mbo-studenten komen na hun studie terecht op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Maar welke competenties zijn hiervoor van belang? We hebben een analyse gemaakt van vacatureteksten op mbo-niveau en gekeken hoe vaak internationale competenties worden gevraagd. Het blijkt dat van de categorie interculturele vaardigheden, beheersing van een vreemde taal het vaakst wordt gevraagd. Het verschilt per beroepssector.

Internationale competenties voor mbo-opgeleiden op de arbeidsmarkt‌ (531,97 kB)

Internationalisering in de praktijk (mbo)

Welke vormen van internationalisering zijn er in het mbo? We hebben een overzicht gemaakt met ruim 40 voorbeelden uit de praktijk, gericht op de student én op de onderwijsprofessional. Bekijk de Internationaliseringskaart mbo - Voorbeelden uit de praktijk (1,81 MB)

Tip: Open de pdf in Acrobat Reader of Acrobat Professional om met interactieve knoppen door de kaart te klikken.