Onderzoek internationale competenties

We hebben meer dan 200 internationaliseringsbegeleiders uit verschillende onderwijssectoren geïnterviewd over hun activiteiten. De resultaten laten zien wat de belangrijkste internationale competenties zijn die leerlingen en studenten volgens de begeleiders verwerven per internationaliseringsactiviteit.

De begeleiders geven ook aan wat ze de belangrijkste redenen vinden om te internationaliseren.

We hebben de antwoorden verwerkt in 2 dashboards:

Lees de uitgebreide rapportage in onze publicatie:

Begeleiders aan het woord - De relatie tussen internationaliseringsactiviteiten en internationale competenties (617,94 kB)

Leren over internationale competenties

We hebben een model gemaakt dat in een oogopslag de belangrijkste internationale competenties laat zien. In onze brochure krijg je meer uitleg. Ook hebben we een rapport geschreven over de theoretische achtergrond.

Model ‘Internationale competenties’‌ (61,11 kB)

Brochure ‘Internationale competenties’‌ (307,16 kB)

Rapport ‘Internationale competenties’‌ (274,47 kB)

International competence (217,24 kB) (English)‌

Waarom zijn internationale competenties belangrijk?

  • Door mobiliteit en migratie hebben we steeds meer contact met mensen uit andere landen.
  • Veel organisaties krijgen te maken met internationale procedures, regels, andere talen en manieren van werken.
  • Door nieuwe technologie hebben we informatie en contacten uit de hele wereld.
  • Maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering gaan voorbij de landsgrenzen.

Het delen en creëren van internationale kennis is daarom belangrijker dan ooit.

Na de studie

Mbo-studenten komen na hun studie terecht op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Maar welke competenties zijn hiervoor van belang? We hebben een analyse gemaakt van vacatureteksten op mbo-niveau en gekeken hoe vaak internationale competenties worden gevraagd. Het blijkt dat van de categorie interculturele vaardigheden, beheersing van een vreemde taal het vaakst wordt gevraagd. Het verschilt per beroepssector.

Internationale competenties voor mbo-opgeleiden op de arbeidsmarkt‌ (531,97 kB)