Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Venezuela:

Onderwijssysteem Venezuela‌ (358,36 kB)

Overzicht Venelozaanse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Venezolaanse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Venezolaans diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Venezolaanse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Título de Bachiller/Título de Educación Media

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot hoger onderwijs.

Título de Técnico Medio/Título de Bachiller Técnico

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma met beroepsgerichte vakken (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en toelating tot hoger onderwijs.

Título de Bachiller en Ciencias/Título de Bachiller en Humanidades (voor 2009)

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot hoger onderwijs.

Título de Técnico Superior Universitario

 • Vergelijkbaar met: 2 à 3 jaar hbo (NLQF 5-6/EQF 5-6).
 • Duur van de opleiding: meestal 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en een vervolgopleiding in het hoger onderwijs (pregrado) op basis van vrijstellingen (meestal de eerste 3 jaar bij een vergelijkbare richting).

Título de Técnico Superior Especialista (+ studierichting)

 • Vergelijkbaar met: ten minste 2 à 3 jaar hbo (NLQF 5-6/EQF 5-6).
 • Duur van de opleiding: onbekend.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en een vervolgopleiding in het hoger onderwijs (pregrado), ook op basis van het voorafgaand behaalde getuigschrift.

Licenciado/Título Professional (Ingeniero, Abogado e.d.)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor met een hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4-6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en een vervolgopleiding in het hoger onderwijs (posgrado: maestría, especialización).

Especialista (+ studierichting)

 • Vergelijkbaar met: ten minste een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: meestal 3 semesters.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, ook op basis van het voorafgaand behaalde getuigschrift.

Maestrías/Título de Magíster

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1-2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en Doctorados (PhD).