Er is ook beroepsonderwijs dat leerlingen volgen na het voortgezet onderwijs, maar dat niet valt onder het Poolse hoger onderwijs. Postsecundair onderwijs is de officiële naam van dit beroepsonderwijs.

In het postsecundair onderwijs volgen leerlingen beroepsgerichte opleidingen van 1 tot 2½ jaar aan een szkoła policealna (‘school na het lyceum’). Deze opleidingen zijn er voor leerlingen die het voortgezet onderwijs hebben afgerond, maar het maturiteitscertificaat niet hebben behaald. Of voor leerlingen die niet naar het hoger onderwijs willen.

Meestal kunnen we deze opleidingen vergelijken met een opleiding op mbo- of hbo-niveau. Dit hangt af van de en de inhoud van de opleiding.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over het (middelbaar) beroepsonderwijs in Polen? Neem contact op met SBB, het expertisecentrum voor buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau.