Studieresultaten voortgezet onderwijs

Middelbare scholen gebruiken de volgende cijfers om studieresultaten te beoordelen:

Cijfer Omschrijving Betekenis
19 - 20 Sobresaliente Uitstekend
17 - 18 Muy bueno Zeer goed
14 - 16 Bueno Goed
11 - 13 Suficiente Voldoende
0 - 10 Desaprabado Onvoldoende

De scholen beoordelen ook het gedrag (comportamiento) van leerlingen: op de cijferlijst zie je achter ‘Comportamiento’ per jaar 1 of 2 letters staan als beoordeling. In onderstaande tabel zie je wat die letters betekenen.

Letters Omschrijving Betekenis
AD Muy bueno Zeer goed
A Bueno Goed
B Regular Voldoende
C Deficiente Onvoldoende

Documenten voortgezet onderwijs

Als studenten het voortgezet onderwijs hebben afgerond, krijgen ze een Certificado oficial de estudios educación básica regular, nivel de educación secundaria. Op het diploma staat meestal ook de cijferlijst. Studenten krijgen dus vaak geen losse cijferlijst. Sinds 2020 reiken sommige scholen het diploma digitaal uit.

Digitale diploma’s online controleren

Je kunt digitale diploma’s online controleren op de volgende manier:

 • Open de database van het Peruaanse ministerie van Onderwijs.
 • Vul 2 codes van elk 8 cijfers in:
  • Vul bij ‘Código virtualde code in die de student van de school heeft gekregen. Je vindt deze code op de cijferlijst.
  • Vul bij ‘N.° de DNI/Código de estudiante’ de code in die op de cijferlijst staat achter ‘DNI’ of ‘Documento Nacional de Identidad’. Deze code staat ook op het identiteitsbewijs van de student.
 • Bevestig daarna dat je geen robot bent en klik op ‘Verificar’.
 • Verschijnt het document van de student en komen de gegevens overeen met die van het digitale diploma? Dan kun je ervan uitgaan dat het diploma in orde is.
 • Krijg je geen zoekresultaat? Dan is het diploma mogelijk niet in orde. Neem bij twijfel contact met ons op voor een diplomawaardering.

Studieresultaten hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen gebruiken het volgende systeem om studieresultaten te beoordelen:

Cijfer Omschrijving Betekenis
19-20 Sobresaliente Uitstekend
17-19 Muy bueno Zeer goed
14-16 Bueno Goed
11-13 Suficiente Voldoende
0-10 Desaprabado Onvoldoende

Documenten hoger onderwijs

Als studenten een opleiding in het hoger onderwijs afronden, ontvangen ze een diploma en een cijferlijst.

Documenten online controleren

Op de website van SUNEDU staat een register van diploma’s en beroepstitels: het registro nacional de grados y títulos. In dit register van SUNEDU kun je opzoeken of een student een diploma heeft behaald. Dat doe je op de volgende manier:

 • Open het register van SUNEDU.
 • Klik op ‘Verifica si estás inscrito en el registro nacional de grados y títulos’ en vul de volgende gegevens in:
  • Vul bij ‘Número de Documento de Identidad’ het identiteitsnummer van de student in. Dat staat meestal op het diploma of de cijferlijst en anders op het identiteitsbewijs van de student.
  • Vul bij ‘Apellidos y Nombres’ de achternamen en voornamen van de student in.
  • Vul daaronder de code in die op je scherm ziet staan.
 • Klik op ‘Buscar’.
  • Staat de student met het diploma in het register? Dan weet je dat het diploma in orde is.
  • Staat de student er niet in? Probeer de student dan op te zoeken in het register van het Peruaanse ministerie van Onderwijs. Zoeken werkt op dezelfde manier als bij het register van SUNEDU.
  • Staat de student wel in dit register? Dan is het diploma in orde.
  • Staat de student ook niet in dit register? Neem dan contact met ons op voor een diplomawaardering.