Studieresultaten voortgezet onderwijs

Instellingen in het voortgezet onderwijs (en hoger onderwijs) gebruiken een 10-puntensysteem om studieresultaten te beoordelen, waarbij een 6 het minimum is om te slagen. In het voortgezet onderwijs wordt een 5,5 afgerond naar een 6, in het hoger onderwijs is een 5,5 soms ook voldoende. De cijfers 1 tot en met 3 en 9 en 10 worden bijna nooit gegeven.

Cijfers Omschrijving
10 Uitmuntend
9 Zeer goed
8 Goed
7 Ruim voldoende
6 Voldoende
5 Bijna voldoende
4 Onvoldoende
3 Zeer onvoldoende
2 Slecht
1 Zeer slecht

Documenten voortgezet onderwijs

Als leerlingen het Nederlands voortgezet onderwijs hebben afgerond, moeten zij het volgende kunnen aanleveren:

  • een diploma; en
  • een cijferlijst.

Studieresultaten hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen gebruiken hetzelfde systeem om studieresultaten te beoordelen als instellingen in het voortgezet onderwijs. Zie Studieresultaten voortgezet onderwijs voor meer informatie.

Bindend studieadvies (BSA)

Studenten in het hoger onderwijs ontvangen aan het einde van hun 1e studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat studenten tijdens het 1e jaar een bepaald minimum aan credits (ECTS) moeten behalen om door te kunnen gaan naar het 2e jaar. Bij de meeste hbo- en wo-opleidingen gaat het om 30 of 45 ECTS. Voor een klein aantal opleidingen geldt 60 ECTS als minimum aantal behaalde credits. Wanneer een student niet genoeg ECTS haalt, wordt de inschrijving in principe automatisch beƫindigd. Daarna kan de student zich meestal enkele jaren niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding.

Studenten krijgen een propedeuse wanneer ze 60 ECTS behalen. Als ze een opleiding volgen waarvoor een BSA van 45 ECTS per jaar geldt, hoeven ze de propedeuse dus niet in het 1e jaar te halen.

Documenten hoger onderwijs

Als studenten een opleiding in het Nederlands hoger onderwijs hebben afgerond, moeten zij het volgende kunnen aanleveren:

  • een diploma; en
  • een diplomasupplement.

Diplomasupplement

De invoering van het Diploma Supplement (DS) is in Nederland in 2005 wettelijk geregeld. Inmiddels ontvangen in principe alle studenten bij het afsluitend diploma de Europese versie van het diplomasupplement.

Meer informatie over het diplomasupplement staat op de website van Europass.