Download de pdf met uitgebreide informatie over het Kazachse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Kazachstan‌ (413,89 kB)

Gangbare diploma's uit Kazachstan

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Kazachstan, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Негізгі мектепті бітіргендігі туралы күəлік/Свидетельство о неполном среднем образовании/Getuigschrift van onvolledig voortgezet onderwijs

 • Nederlandse waardering: 3 jaar algemeen voortgezet onderwijs (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het algemeen voortgezet onderwijs.

Жалпы Oрта білім туралы аттестат/Аттестат об общем среднем образовании/Getuigschrift van volledig algemeen voortgezet onderwijs

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.

Кәсіптік орта білім туралы диплом/Диплом о профессиональном образовании/Diploma van het middelbaar beroepsonderwijs

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2-4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Nazarbayev Intellectual Schools (NIS) Grade 12 Certificate

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 of 12 jaar, afhankelijk van de vooropleiding.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.

Бакалавр дипломы/Диплом бакалавра/bachelordiploma

 • Nederlandse waardering: hbo bachelorgraad of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en tot masteropleidingen.

Мамаң дипломы/Диплом Специалист/Specialist-diploma (5 jaar)

 • Nederlandse waardering: hbo mastergraad of wo bachelorgraad (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en masteropleidingen.

Мамаң дипломы/Диплом Специалист/Specialist-diploma (6 jaar)

 • Nederlandse waardering: 4 jaar wo of mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

Mагистр дипломы/Диплом магистра/masterdiploma

 • Nederlandse waardering: hbo of wo mastergraad (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur: 1, 1½ of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.