Diploma's uit Kazachstan

Hieronder kun je het niveau van Kazachse diploma's vinden.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Kazachs diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Kazachse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma Vergelijkbaar met
Негізгі мектепті бітіргендігі туралы күəлік/Свидетельство о неполном среднем образовании/getuigschrift van onvolledig voortgezet onderwijs 3 jaar algemeen voortgezet onderwijs
Жалпы Oрта білім туралы аттестат/Аттестат об общем среднем образовании/getuigschrift van volledig algemeen voortgezet onderwijs een havodiploma
Кәсіптік орта білім туралы диплом/Диплом о профессиональном образовании/diploma van het middelbaar beroepsonderwijs een havodiploma voor het algemeen vormende deel
Nazarbayev Intellectual Schools (NIS) Grade 12 Certificate een vwo-diploma
Бакалавр дипломы/Диплом бакалавра/bachelor een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Мамаң дипломы/Диплом Специалист/specialist-diploma ( : 5 jaar) een wo-bachelor of een hbo-master
Mагистр дипломы/Диплом магистра/bachelor een hbo-master of een wo-master