Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Kazachse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Kazachstan‌ (413,89 kB)

Overzicht Kazachse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Kazachse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Kazachs diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Kazachse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Негізгі мектепті бітіргендігі туралы күəлік/Свидетельство о неполном среднем образовании/Getuigschrift van onvolledig voortgezet onderwijs

 • Vergelijkbaar met: 3 jaar algemeen voortgezet onderwijs (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het algemeen voortgezet onderwijs.

Жалпы Oрта білім туралы аттестат/Аттестат об общем среднем образовании/Getuigschrift van volledig algemeen voortgezet onderwijs

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.

Кәсіптік орта білім туралы диплом/Диплом о профессиональном образовании/Diploma van het middelbaar beroepsonderwijs

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2-4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Nazarbayev Intellectual Schools (NIS) Grade 12 Certificate

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 of 12 jaar, afhankelijk van de vooropleiding.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.

Бакалавр дипломы/Диплом бакалавра/bachelordiploma

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en tot masteropleidingen.

Мамаң дипломы/Диплом Специалист/Specialist-diploma (5 jaar)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het wo of een master in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en masteropleidingen.

Мамаң дипломы/Диплом Специалист/Specialist-diploma (6 jaar)

 • Vergelijkbaar met: 4 jaar wo of een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

Mагистр дипломы/Диплом магистра/masterdiploma

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur: 1, 1½ of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.