Voortgezet onderwijs van het IB

Het voortgezet onderwijs van het International Baccalaureate (IB) bestaat uit 2 fases:

Leerlingen kunnen het onderwijs in het Engels, Frans of Spaans volgen.

Middle Years Programme Certificate of the International Baccalaureate

Leerlingen sluiten de onderbouw van het voortgezet onderwijs (Middle Years Programme, MYP) af met examens voor een Middle Years Programme Certificate of the International Baccalaureate.

We vergelijken een Middle Years Programme Certificate of the International Baccalaureate met 4 jaar vwo.

Leerlingen sluiten de beroepsgerichte bovenbouw van het voortgezet onderwijs (Career-related Programme, CP) af met examens voor een Career-related Programme Certificate of the International Baccalaureate.

  • Duur: 2 jaar.
  • Inhoud: een combinatie van beroepsgerichte en algemeen vormende vakken. Het curriculum bestaat uit 3 delen:
  • Toelatingseisen: een Middle Years Programme Certificate of the International Baccalaureate.
  • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.
  • Diploma: Career-related Programme Certificate of the International Baccalaureate. In sommige gevallen krijgen leerlingen een Bilingual Career-related Programme Certificate of the International Baccalaureate.

We vergelijken een Career-related Programme Certificate of the International Baccalaureate met ruim een havodiploma.

Let op: ‘ruim een havodiploma’ betekent dat het diploma een hoger niveau heeft dan een havodiploma, maar een lager niveau dan een vwo-diploma. Het niveau van het diploma ligt tussen een havodiploma en vwo-diploma in.

Diploma of the International Baccalaureate

Leerlingen die de algemeen vormende bovenbouw (Diploma Programme, DP) succesvol afronden, ontvangen een Diploma of the International Baccalaureate.

We vergelijken een Diploma of the International Baccalaureate met een vwo-diploma.

Bilingual Diploma of the International Baccalaureate

Leerlingen kunnen de algemeen vormende bovenbouw (Diploma Programme, DP) ook afronden met een Bilingual Diploma of the International Baccalaureate (in plaats van een ‘gewoon’ Diploma of the International Baccalaureate). Ze moeten dan bepaalde studieresultaten hebben behaald voor taalvakken, zie: Eisen voor een Bilingual Diploma of the International Baccalaureate.

We vergelijken een Bilingual Diploma of the International Baccalaureate met een vwo-diploma.

DP Course result

Wanneer leerlingen niet voldoen aan de eisen voor een Diploma of the International Baccalaureate, dan krijgen ze een DP Course result. Dit is dus geen diploma, maar een cijferlijst.

We vergelijken een DP Course result met vwo-deelcertificaten voor de vakken met een voldoende.