Studieresultaten Diploma Programme (DP)

Het IB beoordeelt studieresultaten voor het Diploma Programme (DP) als volgt:

Cijfer Omschrijving Betekenis
7 Excellent Uitstekend
6 Very good Zeer goed
5 Good Goed
4 Satisfactory Voldoende
3 Mediocre Net voldoende
2 Poor Zwak (onvoldoende)
1 Very poor Zeer zwak (onvoldoende)
N No grade Geen cijfer (vak niet afgerond)

De cijfers voor de vakken worden opgeteld tot een totaalscore (total).

Let op: de vakken theory of knowledge, extended essay en Creativity, Activity, Service (CAS) worden op een andere manier (met letters) beoordeeld:

Letter (letter grade) Omschrijving Betekenis
A Excellent Uitstekend
B Good Goed
C Satisfactory Voldoende
D Mediocre Middelmatig
E Elementary Basiskennis
N No grade Geen cijfer (onvoldoende)

Leerlingen kunnen 1, 2 of 3 punten verdienen voor deze 3 vakken samen. Deze punten tellen mee voor de totaalscore van het diploma.

Voorlopige cijferlijsten

We zien vaak voorlopige cijferlijsten. Aan de hand van de diploma-eisen kun je dan controleren of een leerling het diploma kan behalen. We zetten hieronder de eisen voor de 2 diploma’s van het DP voor je op een rijtje.

Eisen voor een Diploma of the International Baccalaureate

Leerlingen krijgen een Diploma of the International Baccalaureate als ze aan deze eisen voldoen:

 • Leerlingen moeten minimaal 1 vak van elke vakgroep (subject group) met een voldoende afronden.
 • Van bovenstaande vakken moeten er minimaal 3 en maximaal 4 op Higher Level (HL) zijn gevolgd.
 • Leerlingen moeten de 3 vakken van de DP Core met een voldoende afronden.
 • Ze moeten een totaalscore van minimaal 24 punten behalen.

Eisen voor een Bilingual Diploma of the International Baccalaureate

Leerlingen moeten voor een Bilingual Diploma of the International Baccalaureate aan de eisen van een Diploma of the International Baccalaureate voldoen (zie hierboven). Daarnaast zijn er extra eisen voor taalvakken:

Hoe het IB studieresultaten van het Career-related Programme (CP) beoordeelt, verschilt per vak:

 • CP-leerlingen volgen minimaal 2 vakken van het DP. Bij ‘Studieresultaten Diploma Programme (DP)’ hierboven zie je hoe het IB deze vakken beoordeelt.
 • Het onderdeel ‘Reflective Project’ beoordeelt het IB met een letter (A-E). Leerlingen moeten minimaal een D halen.
 • De onderdelen ‘Service Learning’, ‘Language Development’ en ‘Personal and Professional Skills’ krijgen geen cijfer of letter van het IB. Als leerlingen een onderdeel hebben afgerond, krijgt het de vermelding ‘Completed’.
 • Het onderdeel ‘Career-related Studies (CRS)’ krijgt ook geen beoordeling van het IB. De school controleert of de leerling dit onderdeel heeft afgerond en geeft dit door aan het IB. Het CRS staat niet op de cijferlijst.

Voorlopige cijferlijsten

We zien vaak voorlopige cijferlijsten. Aan de hand van de diploma-eisen kun je dan controleren of een leerling het diploma kan behalen. We zetten hieronder de eisen voor de 2 diploma’s van het CP voor je op een rijtje.

Eisen voor een Career-related Programme Certificate of the International Baccalaureate

Leerlingen moeten voor een Career-related Programme Certificate of the International Baccalaureate aan deze eisen voldoen:

 • Ze moeten een 3 of hoger hebben voor minimaal 2 vakken van het Diploma Programme (DP).
 • Ze moeten de 4 onderdelen van de CP core afronden:
  • minimaal een D voor het onderdeel reflective project;
  • service learning afgerond (completed);
  • personal and professional skills afgerond (completed);
  • language development afgerond (completed).
 • Ze moeten de career-related studies afronden. Dit onderdeel staat echter niet op het diploma of de cijferlijst.

Taalniveau Engels

Leerlingen volgen het gehele onderwijs meestal in het Engels. Daarnaast kunnen ze Engels als vak volgen. Ze hebben de volgende mogelijkheden, van hoog naar laag:

Op de website van het IB staat welk CEFR-niveau voor Engels IB-leerlingen bereiken met deze vakken. Alleen het vak English ab initio staat er niet bij. De reden hiervoor is dat dit een vak op beginnersniveau is.

Taalniveau Nederlands

Leerlingen volgen het onderwijs niet in het Nederlands. Ze kunnen Nederlands wel als vak volgen. Ze hebben daarbij dezelfde keuzes als voor Engels (zie hierboven). Voor Language A: Literature moeten studenten de taal op een hoog niveau beheersen (moedertaal). Voor Language A: Language and Literature geldt dat ook, alleen is het vak iets minder academisch.

Documenten IB

Na het afronden van een opleiding van het International Baccalaureate krijgen leerlingen 2 documenten:

 • een certificaat of diploma:
  • een Diploma of the International Baccalaureate of een Bilingual Diploma of the International Baccalaureate (na de algemeen vormende bovenbouw); of
  • een Career-related Programme Certificate of the International Baccalaureate (na de beroepsgerichte bovenbouw); en
 • een cijferlijst.

Let op: leerlingen die in mei eindexamen hebben gedaan, krijgen hun diploma meestal rond eind juli of augustus. Voor eindexamens in november is het diploma meestal vanaf eind januari beschikbaar. Je kunt wel al eerder de examenresultaten online controleren, zie ‘Examenresultaten online controleren’ hieronder. Je kunt daarmee alvast controleren of een leerling het diploma heeft behaald.

Examenresultaten online controleren

Leerlingen doen eindexamen in mei of november. Als onderwijsinstelling kun je de examenresultaten online controleren via het International Baccalaureate Information System (IBIS). Je moet hiervoor een IBIS-account hebben. Op de website van het IB staat een uitleg over hoe je een IB-account aanvraagt (in het Engels).

De examenresultaten van leerlingen die in mei examen hebben gedaan, kun je vanaf 5 juli online controleren. Examenresultaten van leerlingen die in november examen hebben gedaan, kun je vanaf 2 januari online controleren.