Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Colombiaanse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Colombia‌ (219,79 kB)

Overzicht Colombiaanse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Colombiaanse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Colombiaans diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Colombiaanse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Técnico Profesional

 • Vergelijkbaaar met: een mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot een vervolgopleiding van de 1e cyclus binnen het hoger beroepsgericht onderwijs (Tecnólogo).

Bachiller Académico

 • Vergelijkbaar met: ongeveer een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het universitair hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van staatsexamens (Examen de Estado/ICFES).

Tecnólogo

 • Vergelijkbaar met: ten minste een mbo-diploma niveau 4 (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot een vervolgopleiding van de 1e cyclus binnen het hoger beroepsgericht onderwijs (Tecnólogo especializado) of, na 1 jaar praktijkervaring, tot een vervolgopleiding van 1e cyclus binnen het universitair hoger onderwijs (Licenciado/Título Profesional).

Tecnólogo Especializado

 • Vergelijkbaar met: ten hoogste 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.

Licenciado/Título professional

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 7 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs (Magister en Especialista).

Especialista

 • Vergelijkbaar met: ten minste een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Magister

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.