Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Bosnië en Herzegovina:

Onderwijssysteem Bosnië en Herzegovina‌ (418,25 kB)

Overzicht diploma's uit Bosnië en Herzegovina

In onderstaand overzicht kun je het niveau van diploma's uit Bosnië en Herzegovina vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald diploma uit Bosnië en Herzegovina kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je diploma uit Bosnië en Herzegovina kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma o položenom maturskom ispitu/Diploma o završenoj srednjoj školi*

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs of gecombineerd algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

* Of een vergelijkbare naam, want er zijn veel varianten.

Diploma eerste cyclus

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 of 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de 2e cyclus en tot de arbeidsmarkt.

Diploma tweede cyclus

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de 3e cyclus (promotietraject).

Diplomirani + vakgebied (voor 2007-2008 gestart)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4-6 jaar, meestal 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot specialistische vervolgopleidingen en tot de arbeidsmarkt.