Diploma's uit Bosnië en Herzegovina

Hieronder kun je het niveau van diploma’s uit Bosnië en Herzegovina vinden.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald diploma uit Bosnië en Herzegovina kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je diploma uit Bosnië en Herzegovina kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma Vergelijkbaar met
Diploma o položenom maturskom ispitu/Diploma o završenoj srednjoj školi (of een variant daarvan) een vwo-diploma
Diploma eerste cyclus (Diploma o stečenoj akademskoj tituli i stručnom zvanju bakalaureat, Diploma o završenom stepenu prvog ciklusa studija of een variant daarvan) een hbo-bachelor of een wo-bachelor
Diplomirani + vakgebied, : 4 jaar
(gestart vóór 2007-2008)
een hbo-bachelor of een wo-bachelor
Diplomirani + vakgebied, duur: langer dan 4 jaar
(gestart vóór 2007-2008)
Neem contact op voor een diplomawaardering
Diploma tweede cyclus (Diploma o stečenoj akademskoj tituli i zvanju magistar, Diploma o sticanju naučnog stepena magistra of een variant daarvan) een hbo-master of een wo-master
Geïntegreerde master een wo-master