Onderwijsinstellingen en opleidingen in de Vlaamstalige regio

Hieronder leggen we uit welke soorten Vlaamse onderwijsinstellingen en opleidingen er zijn. En hoe we controleren of deze erkend en/of geaccrediteerd zijn. We controleren de en/of om zeker te weten dat de kwaliteit voldoende is. We geven de noodzakelijke informatie per soort onderwijs.

Voortgezet onderwijs | diploma's

Je vindt meer informatie over het Vlaamse voortgezet onderwijs op de website Onderwijskiezer.

  Hoger onderwijs | onderwijsinstellingen

  Er zijn verschillende soorten hogeronderwijsinstellingen in de Vlaamse Gemeenschap:

  • universiteiten; en
  • hogescholen.

  Universiteiten

  De universiteiten verzorgen universitair onderwijs. Dit is academisch (wetenschappelijk) onderwijs dat kan leiden tot een Bachelor, Master of Doctor (PhD).

  Hogescholen

  De hogescholen verzorgen niet-universitair onderwijs. Dit is professioneel gericht (beroepsgericht) onderwijs. Er zijn 2 uitzonderingen:

  • De Hogere Zeevaartschool en de hogescholen voor kunstopleidingen bieden naast professioneel gerichte bacheloropleidingen ook academisch gerichte bacheloropleidingen en masteropleidingen aan.
  • De opleiding HBO5 Verpleegkunde wordt aangeboden door scholen voor secundair (voortgezet) onderwijs (in samenwerking met hogescholen).

  Meer informatie over verschillende soorten instellingen staat op de website van de Vlaamse overheid.

  Erkenning van Vlaamse hogeronderwijsinstellingen controleren

  In de Vlaamse Gemeenschap moeten hogeronderwijsinstellingen erkend zijn. In het Hogeronderwijsregister vind je een overzicht van erkende Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

  Hoger onderwijs | opleidingen

  De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Erkende hogeronderwijsinstellingen moeten verantwoording afleggen voor de kwaliteit van opleidingen.

  Accreditatie van erkende onderwijsinstellingen

  Alle onderwijsinstellingen die erkend zijn als universiteit of hogeschool zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun opleidingen. Erkende universiteiten en hogescholen zijn verplicht om elke 6 jaar een beoordeling te laten doen via de NVAO, de zogenaamde instellingsreview.

  Accreditatie van opleidingen aan niet-erkende onderwijsinstellingen

  Alle andere, niet-erkende instellingen moeten de procedure van de NVAO volgen voor opleidingsaccreditatie.

  Nieuwe opleidingen

  Willen erkende hogescholen en de universiteiten een nieuwe opleiding aanbieden? Dan moeten ze deze NVAO-procedure volgen: toets nieuwe opleiding. Wanneer niet-erkende instellingen een nieuwe opleiding willen aanbieden, dan gaat dat via de uitgebreide toets nieuwe opleiding.

  Hogeronderwijsregister

  Wanneer een opleiding geaccrediteerd is, staat deze in ieder geval voor een periode van 8 jaar in het Hogeronderwijsregister. Dit betekent dat de geregistreerde graad (het diploma) erkend is door de overheid van de Vlaamse Gemeenschap.

  Als de beoordeling via de NVAO negatief uitvalt, verliest de opleiding de accreditatie en de vermelding in het register. De instelling mag de opleiding dan niet meer aanbieden. Een instelling kan voor een herstelperiode van 1 tot 3 jaar een tijdelijke erkenning aanvragen.

  Accreditatie van hogeronderwijsopleidingen controleren

  Geaccrediteerde opleidingen staan in het Hogeronderwijsregister. Je kunt in dit register ook zien of een opleiding academisch (wo) of professioneel gericht (hbo) is.

  Opleidingen in cijfers

  Het Vlaamse ministerie onderhoudt op deze website ook het overzicht opleidingen in cijfers. Je kunt er informatie vinden over meer dan 600 opleidingen. Bijvoorbeeld over de en de instellingen waar studenten deze opleidingen kunnen volgen. Maar er zijn ook cijfers over hoeveel studenten een bepaalde opleiding volgden en een diploma behaalden.