Studieresultaten voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken verschillende systemen om studieresultaten te beoordelen. De schaal van 1 tot 100 komt het meeste voor. Andere cijfersystemen zijn: 1-10, 1-20 of cijfers weergegeven in percentages.

Scholen beslissen zelfstandig over het geven van punten. Voor de Franse Gemeenschap is het alleen belangrijk of iemand het einddiploma, Certificat d’enseignement secondaire supérieur, heeft behaald. Op het diploma staat geen eindcijfer.

Documenten voortgezet onderwijs

Om aan te tonen dat leerlingen het voortgezet onderwijs hebben afgerond, moeten zij in bezit zijn van het Certificat d’enseignement secondaire supérieur met een vakkenoverzicht.

Studieresultaten hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen beoordelen studieresultaten meestal met een cijfersysteem van 1 tot 20:

Cijfer Omschrijving Betekenis
18-20 Excellent Uitmunted
16-18 Très bien Zeer goed
14-16 Bien Goed
12-14 Plus que suffisant Ruim voldoende
10-12 Suffisant Voldoende
1-9 Insuffisant Onvoldoende

Daarnaast krijgen studenten een waardering aan het einde van hun opleiding:

  • avec satisfaction (op voldoende wijze);
  • avec distinction (met onderscheiding);
  • avec grande distinction (met grote onderscheiding);
  • avec la plus grande distinction (met grootste onderscheiding).

Documenten hoger onderwijs

Om aan te tonen dat studenten een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond, moeten zij in bezit zijn van een diploma uit het hoger onderwijs met vakkenoverzicht en een diplomasupplement.

Diplomasupplement

Het diplomasupplement, dat sinds 1991 voor universiteiten en in 1994 voor de hogescholen verplicht is, wordt automatisch uitgereikt aan afgestudeerden. Op verzoek kunnen instellingen zowel de graad als het diplomasupplement in het Engels uitgeven.

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website, inclusief voorbeelden van diplomasupplementen.