Studieresultaten voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs beoordelen studieresultaten op de volgende manier:

Cijfers Betekenis
10 Uitmuntend
9 Zeer goed
8 Goed
7 Ruim voldoende
6 Voldoende
5 Bijna voldoende
4 Onvoldoende
3 Zeer onvoldoende
2 Slecht
1 Zeer slecht

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten aantonen dat ze een opleiding in het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

Het diploma en de cijferlijst zijn in het Nederlands.

Studieresultaten hoger onderwijs

De Universiteit van Aruba (UA) en het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) beoordelen studieresultaten op dezelfde manier als scholen in het voortgezet onderwijs, zie de tabel hieronder.

Let op:

  • Aan de UA is een 5,5 voldoende. Voor sommige vakken krijgen studenten een pass (geslaagd) of fail (gezakt).
  • De Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies van de UA doet het anders en gebruikt het Amerikaanse systeem om studieresultaten te beoordelen.
Cijfers Betekenis
10 Uitmuntend
9 Zeer goed
8 Goed
7 Ruim voldoende
6 Voldoende
5 Bijna voldoende
4 Onvoldoende
3 Zeer onvoldoende
2 Slecht
1 Zeer slecht

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten aantonen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

  • een diploma van de UA of het IPA; en
  • een cijferlijst.

Deze documenten zijn in het Nederlands of Engels.