Wat staat er op deze pagina?
Terug naar boven

Dat zijn bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam.

De onderzoeken naar tto hebben wij verzameld, net als een aantal scripties van studenten die onderzoek hebben verricht naar tto. En we hebben ook zelf een aantal publicaties uitgegeven over tto.

Onderzoek

In 2015 schreef Rick de Graaff een opiniestuk voor het onderwijsblad ‘de Cascade’, waarin hij uitlegt wat tto inhoudt en wat de overeenkomst is tussen tto en Content and Language Integrated Learning (CLIL).

Tweetalig onderwijs en de taal van het vak (pdf, 807 kB)

De publicatie “Tweetalig onderwijs: vormgeving en prestaties” (Verspoor et al., 2010) is bedoeld voor docenten tto, schoolleiders en lerarenopleiders. Het is het verslag van een onderzoek met twee vragen: wat is de unieke samenstelling van onderwijskenmerken, populatiekenmerken en leerprocessen, die de meerwaarde van tto ten opzichte van het reguliere vreemdetalenonderwijs bepaalt? En hoe verloopt het proces van taalverwerving in het Engels binnen tto in vergelijking tot taalleerprocessen in het reguliere onderwijs?

Tweetalig onderwijs: vormgeving en prestaties‌ (586,27 kB)

Als vervolg op het onderzoek uit 2010 werd in dit onderzoek “OTTO-2” (Dr. M.H. Verspoor, Dr. X. Xu en Prof. Dr. C.J.L. de Bot, 2013) geprobeerd beter zicht te krijgen op het effect van tto op havo en op de taalvaardigheid niveaus die leerlingen in de verschillende groepen bereiken en in hoeverre factoren zoals motivatie, voorkeuren voor lesmethodes en willingness to communicate naast schoolse aanleg een rol spelen in de taalverwerving van de leerlingen.

T-vwo en t-havo. Even effectief?‌ (859,36 kB)

Leraren Engels spelen een centrale rol in CLIL. Hoe kunnen ze de mogelijkheden die hen ter beschikking staan ​​optimaal benutten in een tto-school, zowel in hun eigen lessen als wanneer ze samenwerken met vakdocent-collega's? Dit rapport schetst de belangrijkste bevindingen van Liz Dale's proefschrift, waarin de uitdagingen en kansen voor leraren Engels in een CLIL-context zijn verkend. Het biedt leraren, coördinatoren, schoolleiders en lerarenopleiders ook praktische tips en ideeën voor hun professionele ontwikkeling.

On Language Teachers and CLIL - Shifting the Perspectives (1,77 MB)

Scripties

Alle scripties met tto als onderwerp.

Heb je ook een scriptie over tto geschreven maar staat deze er niet bij? Stuur ons dan een e-mail: tto@nuffic.nl.

2023

Van elite naar recht: inclusiviteit in het tweetalig onderwijs (tto) (565,41 kB)

Dana op het Veld (Master Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam)

De vergroting van de relevantie van geschiedenis middels Tweetalig onderwijs (1,93 MB)

Sabine van Esch (Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Geschiedenis, Radboud Universiteit)

2020

Students' Motivation in Prevocational Secondary Education: A Comparative Study of Mainstream and Bilingual Schools in the Netherlands

Pamela Koert (Master Applied Linguistics, University of Groningen)

2016

The Effectiveness of Bilingual Education in The Netherlands

Franca van Daalen (Master Linguistics, Leiden University)

Learning Biology in Dutch bilingual education: any reason for concern?

Linda W. Mulder (Master Educational Sciences, Universiteit Utrecht)

2015

L2-motivatie in het Nederlands tweetalig onderwijs: een onderzoek naar leerlingmotivatie voor het leren van Engels en Frans in het Nederlandse tto

Ard Elzenga (Master Taal, Mens en Maatschappij, Universiteit Utrecht)

The effect of bilingual education on the first language: lexcial retrieval in Dutch CLIL students

Simone Freije (Master Applied Linguistics, University of Groningen)

Onderzoek naar cognitieve voordelen van leerlingen die tweetalig middelbaar onderwijs volgen

Rianne van Maldegem (Bachelor Taal- en Cultuurstudies, Universiteit Utrecht)

Publicaties