Jouw Nederlandse diploma in het buitenland

Wil je met je Nederlandse diploma in het buitenland werken of studeren? Dan moet je een aantal dingen weten.

Voor studeren in het buitenland zijn er andere richtlijnen dan als je in het buitenland wilt werken. Hieronder vind je de informatie voor beide situaties.

Studeren in het buitenland met een Nederlands diploma

Als je in het buitenland gaat studeren kan het handig zijn om je buitenlandse onderwijsinstelling een beschrijving van je diploma te geven. Deze diplomabeschrijving vraag je bij ons aan:

Diplomabeschrijving aanvragen

Wat is een diplomabeschrijving?

Een diplomabeschrijving:

 • vermeldt de naam van de diplomahouder en de belangrijkste gegevens over de gevolgde opleiding en het behaalde diploma;
 • beschrijft het Nederlandse onderwijssysteem;
 • geeft aan met welk diploma in het land van bestemming het behaalde diploma het beste te vergelijken is.

Een diplomabeschrijving is NIET een/bevat GEEN:

 • inhoudelijke beschrijving van de gevolgde vakken;
 • ‘omzetting’ van de behaalde cijfers naar het beoordelingssysteem in het land van bestemming;
 • vertaling van je diploma en/of cijferlijst.

Let op: er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan een diplomabeschrijving. Verantwoordelijke autoriteiten in het land van bestemming kunnen een andere waardering aan je Nederlandse diploma geven.

Engels of Spaans

We geven een diplomabeschrijving uit in het Engels of Spaans. Bekijk een voorbeeld:

Diploma description‌ (104.6 kB)

Explicación del diploma‌ (106.2 kB)

Wie kan een diplomabeschrijving aanvragen?

 • afgestudeerden aan een wettelijk erkende Nederlandse hogeronderwijsopleiding (zie het CROHO-register);
 • houders van een vmbo-t-, havo- of vwo-diploma.

Ook voor een propedeuse kun je een beschrijving bij ons aanvragen.

Kosten en termijn

 • Regulier: € 96,80 (incl. btw), duurt 4 weken
 • Spoed: € 114,95 (incl. btw), duurt 1 week

Als wij toch geen diplomabeschrijving kunnen opstellen dan krijg je het bedrag, met inhouding van € 20 administratiekosten, van ons terug.

Werken in het buitenland met een Nederlands diploma

Als je met een Nederlands diploma in het buitenland wilt werken moet je eerst controleren of je beroep in dat land beschermd is.

Een beschermd beroep wordt ook wel een gereglementeerd beroep genoemd. Dit betekent dat je aan bepaalde eisen moet voldoen om het beroep uit te oefenen. Deze eisen zijn per land in een wet vastgelegd.

Per beroep is er een bevoegde autoriteit die controleert of je aan de eisen voldoet.

Hoe weet ik of een beroep beschermd is?

Voor landen binnen de EU of Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland:

 1. Kijk in de database van de Europese Commissie:
 2. Kies het land uit waar je naartoe gaat.
 3. Zoek je beroep.
 4. Staat je beroep in de lijst? Dan is het beschermd.
 5. Staat je beroep niet in de lijst? Dan is het niet beschermd.

Voor landen buiten de EU:

 • Neem contact op met het NARIC-kantoor in het betreffende land. Zij kunnen je vertellen hoe je kunt opzoeken of je beroep beschermd is.
 • Sommige landen hebben geen NARIC-kantoor. In dat geval kan het ministerie van onderwijs van het betreffende land je helpen.

Mijn beroep is beschermd. Wat nu?

Neem contact op met de bevoegde autoriteit of ‘competent authority’ en vraag hoe je toestemming krijgt om het beroep in het land van je bestemming uit te oefenen.

Voor contactgegevens binnen de Europese Unie klik je op de naam van het beroep in de Europese database.

Blijf je binnen de EU, kijk dan of je in aanmerking komt voor de Europese Beroepskaart of een AC-verklaring.

Ben je leraar? Vraag een verklaring van onderwijsbevoegdheid aan bij DUO.

Mijn beroep is niet beschermd. Wat nu?

Je mag het beroep uitoefenen. Als je aan je werkgever informatie wilt geven over je Nederlandse diploma, kun je een diplomabeschrijving aanvragen.

Kijk voor meer informatie over diplomabeschrijvingen onder het kopje 'Studeren in het buitenland met een Nederlands diploma' op deze pagina.

Ondervind je problemen met de erkenning van je beroep binnen de EU?

Neem dan contact op met SOLVIT, het klachtenloket van de Europese Commissie.

Brexit en beschermde beroepen

Het Verenigd Koninkrijk verlaat in 2019 mogelijk de Europese Unie. Wil je in het VK werken? Als je een Nederlands diploma hebt en in een beschermd beroep wilt werken, kun je met nieuwe regels te maken krijgen. Lees advies voor jouw beroepsgroep door het thema 'Diensten' te selecteren in de Brexit Impact Scan.

Kijk voor actuele informatie over Brexit op de website van de Rijksoverheid.

Diplomawaardering tijdens COVID-19

20 mei 2020
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.

Acht initiatieven voor nieuwkomers en vluchtelingen

20 juni 2019
Goed onderwijs is belangrijk voor de integratie van nieuwkomers en vluchtelingen. Zeven handige initiatieven voor een goede start in Nederland, en één in het buitenland.