Welzijn internationale studenten: ‘Zet als instelling eerste stap’

Internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs voelen zich vaak eenzaam, verveeld en zelfs depressief. Hoe kunnen instelling bijdragen aan betere mentale gezondheid? ‘Stop met enquêtes, ga met ze in gesprek.’
Geschreven door Jeroen Langelaar
Thomas met mede-oprichters Frisse Gedachtes

Internationale studenten op Nederlandse hogescholen of universiteiten kampen vaak met emotionele klachten, blijkt uit recent onderzoek van Nuffic. Ruim vier op de tien studenten geven aan vaak of altijd depressieve gevoelens te hebben. Studenten met emotionele klachten zijn ook negatiever over hun studie-ervaring in Nederland.

Bij de vierde editie van Nuffic Meets gingen onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek over het welzijn van internationale studenten. Eerst werden de uitkomsten van het onderzoek besproken. Vervolgens deelden sprekers uit verschillende lagen van het onderwijs hun ideeën, ervaringen en ‘best practices’ met betrekking tot het thema. Wij zetten de belangrijkste op een rij.

Deze editie van Nuffic Meets ging over welzijn van internationale studenten. Wil je de bevindingen van ons laatste rapport hierover teruglezen? Kijk dan hier.

Laat studenten zich welkom voelen

Een veilige omgeving is een cruciale voorwaarde voor een prettige studie-ervaring en goede mentale gezondheid, volgens Sandy Barasa van Radboud University. Maar hoe creëer je die en wiens verantwoordelijkheid is dat?

Internationale studenten nemen die verantwoordelijk niet altijd, zo stelde een deelnemer. Een deel van hen lijkt zelf helemaal geen zin te hebben om te integreren met Nederlandse studenten en vormen een eigen groep. Dit gebrek aan interesse kan volgens Sandy voortkomen uit gebrek aan zelfvertrouwen of angst om veroordeeld te worden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid een veilige omgeving te creëeren, waarbij instellingen de belangrijkste verantwoordelijkheid hebben.

Biedt proactief ondersteuning

Een van de instellingen die daar actief aan werkt is hogeschool Codarts uit Rotterdam. Ook daar hebben studenten te maken met emotionele klachten als gevolg van COVID-19. Codarts staat ze bij met het Student Life-programma. Dat biedt diensten variërend van medische screenings en het monitoren van geestelijke en fysieke gezondheid tot psychologische ondersteuning. Ze bieden daarmee intensieve hulp. Het is een gezamenlijke aanpak van de hele instelling die lijkt te werken: “Blijf in contact met élke student”.

Thomas richtte met mede-studenten het platform Frisse Gedachtes op: "Mentale gezondheid is een voorrecht."

Thomas met mede-oprichters Frisse Gedachtes

Laat studenten hun hart luchten

Thomas Klein Goldewijk, student aan de Universiteit van Amsterdam, richtte met medestudenten Frisse Gedachtes op. Dit platform stelt studenten in staat anoniem hun hart te luchten via een chat met psychologiestudenten of ervaringsdeskundigen.

Daarnaast organiseert Frisse Gedachtes corona-proof wandelingen, waar studenten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Ruim 2.500 studenten hebben al meegedaan. Thomas raadt instellingen aan niet er zonder meer vanuit te gaan dat iedereen zich mentaal goed voelt. “Mentale gezondheid is een voorrecht.”

Studeren is meer dan een individuele activiteit

Tilburg University heeft een uitgebreide vragenlijst rondgestuurd onder de studentenpopulatie over mentale en fysieke gezondheid. Toch draait het wat Zarrea Plaisier betreft om iets anders: “Studeren draait in de kern om verbinden. Datzelfde geldt bij hulp bieden: Maak echt contact met studenten. Bel ze bijvoorbeeld eens op om te horen wat er speelt.”

Tilburg University voerde een uitgebreide studie uit naar het welzijn van haar studenten. Dit onderzoek is openbaar en kun je hier teruglezen.

De rector van Tilburg University voegde de daad bij het woord. Hij nodigde twee internationale studenten uit voor een diner. Ook organiseerde de universiteit een uitgebreid programma om eenzaamheid in de kerstperiode tegen te gaan – een tijd waarin internationale studenten extra kwetsbaar zijn.

“Studenten waarderen het enorm als je de hand naar ze uitsteekt. Zet als instelling de eerste stap. Zorg dat iedereen gezien en gehoord wordt. Maak ze duidelijk dat ze niet alleen staan.”