Corona: Groot deel internationale studenten ervaart emotionele klachten

Ruim de helft van de internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs voelt zich vaak bezorgd, eenzaam of verveeld. Ruim 40% heeft last van depressieve gevoelens. Studenten die ook fysiek onderwijs krijgen zijn juist positiever.

Veel internationale studenten die studeren aan een Nederlandse hogeschool of universiteit hebben emotionele klachten. Meer dan de helft voelde zich gedurende de eerste helft van dit collegejaar vaak of zelfs altijd bezorgd, eenzaam of verveeld. Ruim 4 op de 10 internationale studenten zegt vaak of altijd depressieve gevoelens te hebben. Studenten die meer emotionele klachten ervaren, zijn daarnaast negatiever over hun studie-ervaring in Nederland.

Nuffic organiseert op dinsdag 23 maart om 16:00 een nieuwe editie van Nuffic Meets over dit thema. We gaan in gesprek over het welzijn van internationale studenten en hoe ze het best ondersteund kunnen worden.

Dat blijkt uit onze enquête onder 350 internationale studenten die studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Het betreft de gevoelens van internationale studenten tijdens de eerste helft van dit collegejaar, toen hogescholen en universiteiten veelal beperkt geopend waren voor fysiek onderwijs als gevolg van de coronamaatregelen.

Studenten die fysieke colleges volgen zijn positiever en hebben minder emotionele klachten

De groep studenten die de mogelijkheid heeft om gedeeltelijk naar een hogeschool of universiteit te gaan om te studeren, is positiever dan de groep die voornamelijk online studeert. Zij ervaren vaker positieve emoties en minder vaak negatieve emoties. Ook zijn ze positiever over hun sociale leven.

Driekwart van de studenten die in september van het afgelopen jaar is begonnen met een studie in Nederland is neutraal of positief over deze keuze. Studenten uit de EU zijn vaker tevreden over hun sociale studenten dan studenten van buiten de EU.

Nuffic-directeur Freddy Weima reageert bezorgd: “Dit onderzoek laat zien dat internationale studenten hard geraakt worden door de coronacrisis. Deze studenten hebben in Nederland een minder groot vangnet dan Nederlandse studenten. Dat maakt ze een kwetsbare groep. We weten dat universiteiten en hogescholen hier veel aandacht voor hebben, dit onderzoek onderstreept het belang daarvan.”

Zorgen gelijk aan Nederlandse studenten, beleid richten op groep met klachten

De zorgen die internationale studenten hebben komen veelal overeen met die van Nederlandse studenten. Uit recent onderzoek van ResearchNed en studentenorganisatie ISO blijkt dat ook veel Nederlandse studenten kampen met eenzaamheid.

Dat betekent dat maatregelen van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen om dit tegen te gaan effectief kunnen zijn voor alle studenten die kampen met deze problemen, of ze nou uit Nederland komen of niet.

Veel internationale studenten geven bijvoorbeeld aan geen plek te hebben waar ze rustig kunnen studeren - een probleem dat ook door veel Nederlandse studenten wordt ervaren. De respondenten maken zich het meest zorgen over hun toekomstige carrière, gevolgd door problemen gerelateerd aan hun studie. Slechts een klein deel van de respondenten maakt zich vaak zorgen over hun fysieke gezondheid.

Voor onderwijsinstellingen is het belangrijkste om beleid specifiek te richten op de groep studenten die sociale en emotionele klachten ervaart, omdat die klachten vaak te verbinden zijn aan een slechtere studie-ervaring en slechtere studie resultaten.