Nuffic blij met brief minister over internationale studentenstromen

Vrijdag 21 april stuurde Minister Dijkgraaf de langverwachte brief naar de Tweede Kamer waarin hij zijn aanpak en instrumenten introduceert voor betere beheersing van internationale studentenstromen.
Nuffic Kantoor

Nuffic waardeert dat minister Dijkgraaf in zijn brief – meermaals – benadrukt dat internationalisering van grote meerwaarde is voor studenten, onderwijsinstellingen, de economie en samenleving. Tegelijk ziet ook Nuffic het belang van een goede balans in het stelsel op dit thema.

De instrumenten kunnen bijvoorbeeld gericht worden ingezet als door de instroom van internationale studenten de toegankelijkheid van onderwijs voor Nederlandse studenten belemmerd wordt.

Meer grip

De minister komt met de instrumenten tegemoet aan de wens van hoger onderwijsinstellingen voor meer grip op internationale studentenstromen en geeft ook gehoor aan de oproep voor maatwerk: de mate waarin internationaliseringsvraagstukken zich voordoen verschilt immers sterk per instelling en per regio. De belangrijke meerwaarde van internationalisering optimaal benutten en ingrijpen waar grote problemen zich voordoen, lijkt het devies van de minister.

Titia Bredée, directeur-bestuurder van Nuffic: “Nuffic is blij met deze gewogen brief, waarin de minister de meerwaarde van internationalisering benadrukt en een gerichte aanpak voor knelpunten aankondigt.”

Rol Nuffic

Zoals genoemd in de brief, werkt Nuffic aan een actieplan om obstakels voor uitgaande mobiliteit weg te nemen en tot een gebalanceerde mobiliteit te komen. Ook blijft Nuffic onderzoeken publiceren op relevante thema’s als mobiliteit en de blijfkans, om de beleidsuitwerking en het debat te voeden met feiten en cijfers. Verder speelt Nuffic een actieve rol bij de uitvoering van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030.

Nuffic blijft zich duurzaam en breed inzetten voor de hele waaier van het vervolgonderwijs op het thema internationalisering.