Inzichten over internationalisering online gebundeld

De website Onderwijskennis.nl, een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), bevat nu ook een uitgebreide themapagina over internationalisering. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen NRO en Nuffic.

Het online platform onderwijskennis.nl brengt onderwijsonderzoek bij de onderwijspraktijk. Vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek ontstond de wens om binnen dit platform ook een kennisplein Internationalisering op te richten. Dit nieuwe onderdeel, tot stand gekomen in samenwerking met het onderzoeksteam van Nuffic, staat sinds deze week online.

“Wetenschappelijke kennis kan helpen om de kwaliteit en de praktijk van het onderwijs te verbeteren”, meldt een woordvoerder van NRO. “Door dit overzichtelijk te bundelen op één plek: Onderwijskennis.nl, hopen we deze kennis laagdrempelig aan te bieden aan onderwijsprofessionals.”

De themapagina richt zich op twee aspecten: de vormen van internationalisering en de effecten van internationalisering. Hierover schreven Nuffic-onderzoekers twee uitgebreide artikelen, waarin alle beschikbare kennis over deze aspecten is gebundeld.

Vormen van internationalisering

Het artikel over vormen van internationalisering benadert het thema vanuit drie niveaus: die van student, docent en onderwijsinstelling. Bij elk niveau worden de mogelijkheden van internationalisering besproken en worden best practices gedeeld.

Onderzoekers van Nuffic bundelden alle beschikbare kennis over internationalisering in twee uitgebreide artikelen

Deze verschillende vormen kunnen los van elkaar worden ingezet, maar in combinatie hebben ze het beste resultaat, legt Nuffic-onderzoeker Anneloes Slappendel uit.

“Alleen door op alle niveaus in te zetten, kan internationalisering geïntegreerd worden in het complete onderwijs en kunnen studenten optimaal worden voorbereid om de mondiale uitdagingen van deze tijd aan te gaan.”

Effecten van internationalisering

Bij het artikel over de effecten van internationalisering komen de beoogde én ongewenste gevolgen van internationalisering naar voren. Deze effecten worden besproken op het niveau van de student of docent, de instelling en de maatschappij.

“Studenten en docenten ontwikkelen internationale competenties en onderwijsinstellingen verhogen hun onderwijs- en onderzoekskwaliteit”, vat Nuffic-onderzoeker Elli Thravalou de onderzoeksresultaten samen. “Daarnaast profiteert de maatschappij van internationale talenten en samenwerkingen.”

Toch kan internationalisering ook ongewenste effecten hebben. “Er zijn zorgen rondom de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, de druk op het onderwijssysteem en milieuvervuiling door reizen. Het is belangrijk om de ongewenste effecten te verminderen om de beoogde effecten te realiseren.”

Online kennisplatform

Bezoek de nieuwe themapagina over internationalisering op onderwijskennis.nl.