In gesprek met Titia Bredée, nieuwe directeur-bestuurder Nuffic

Onderwijs, overheid en ondernemers moeten de krachten bundelen om internationalisering naar het volgende niveau te brengen, zegt Titia Bredée, de nieuwe directeur-bestuurder van Nuffic.
Titia Bredee

Internationalisering is gebaat bij een langetermijnvisie- en benadering. Dat is de overtuiging van Titia Bredée, die in augustus aantrad als nieuwe directeur-bestuurder van Nuffic. Scholen zouden doorlopend moeten investeren in de internationalisering van hun curriculum. En studenten, van primair onderwijs tot een leven lang ontwikkelen, zouden op elk niveau toegang moeten hebben tot internationale ervaringen.

“Ik geloof dat internationalisering bijdraagt bij aan een betere wereld”, vertelt Titia. “Studenten doen kennis op over andere landen en culturen en leren samenwerken over grenzen heen. Dat leidt tot mooie dingen en brengt de wereld een stapje verder. Ik vind het geweldig dat ik daar vanuit deze rol aan mag bijdragen.”

Weet wat je wil bereiken

Internationalisering loopt als rode draad door Titia’s loopbaan. Dat begon toen ze eind jaren tachtig als beleidsmedewerker van Universiteit Utrecht internationalisering in haar portefeuille kreeg. Als faculteitsdirecteur bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen was ze vervolgens betrokken bij een meerjarige uitwisseling tussen Nederland en Marokko. Ook stond ze als academiedirecteur bij Avans Hogeschool met Belgische collega’s aan de wieg van transnationale veiligheidsopleidingen in Breda en Antwerpen.

Titia leerde dat internationalisering geen schakel is, die je als onderwijsinstelling zomaar even om kunt zetten. “Het is een kwestie van de lange adem. Internationalisering heeft tijd nodig”, zegt Titia, die de laatste jaren werkzaam was als collegevoorzitter van Helicon Opleidingen. “Je moet helder hebben wat je wilt bereiken. Je moet weten wat je partners en stakeholders willen bereiken. Pas als je dat doorhebt, kun je tot een mooi curriculum of partnerschap komen.”

"Als je vroeg kennismaakt met de wondere wereld om je heen, dan neem je dat de rest van je leven mee."

- Titia Bredée, directeur-bestuurder Nuffic (foto)

Titia Bredee bij de ingang

Bedrijfsleven betrekken

Hoewel ze die ervaringen en best practices meeneemt naar Nuffic, wil ze vooral ook leren van anderen. “We hebben ruim driehonderd enthousiaste en kundige medewerkers die nog veel meer weten dan ik. Ik wil ze allemaal uitnodigen om die bevlogenheid uit te dragen en te delen. Zolang wij in gesprek blijven, in het bijzonder met al onze partners, kunnen we blijven verbeteren.”

“Die oproep doe ik dus ook aan onze stakeholders: laat van je horen. Hoe kan Nuffic optimale ondersteuning bieden? We zijn ons ervan bewust dat internationalisering geen one-size-fits-all is. De ene instelling zal meer behoefte hebben aan onderzoek, de ander aan kennis delen of ophalen via workshops of webinars. Wij zijn er voor álle instellingen.”

Tot de stakeholders rekent Titia ook nadrukkelijk het bedrijfsleven. “In Nederland leiden we mensen op voor een carrière in een internationale wereld. Het bedrijfsleven vervult daarin een cruciale rol. Ik wil graag van ondernemers waar onze stakeholders mee samenwerken horen welke competenties zij nodig hebben en hoe Nuffic daar, samen met het onderwijsveld, een bijdrage aan kan leveren.”

Global Development

Andere stakeholders lieten reeds van zich horen. De afgelopen tijd kreeg Nederland bezoek van ministers uit onder meer Jemen en Irak, landen waarin Nuffic actief is via het Orange Knowledge Programme. Zo wil Irak bijvoorbeeld graag verkennen of het met agrarische opleidingscentra (aoc’s) het agrarisch mbo-onderwijs kan versterken.

“Ik zie Nuffic als de partij die vraag en aanbod hierin bij elkaar brengt, waardoor we constant kunnen blijven werken aan de uitvoering van de Nederlandse kennisdiplomatie.”

Duurzaamheid

Verder invulling geven aan duurzame internationalisering is een andere uitdaging voor Nuffic en het onderwijsveld. Nuffic steunt de Global Goals van de Verenigde Naties en blijft zich daar ook de komende jaren voor inzetten. Titia benadrukt dat fysieke studentenmobiliteit onmisbaar blijft. “Het gaat niet alleen om kennis, maar ook om ervaring en zelfredzaamheid. Een periode in het buitenland – of dit nu lang of kort is – heeft alles in zich om life changing te zijn. Tegelijkertijd creëer je met inkomende mobiliteit ook nieuwe ambassadeurs voor Nederland.”

"Niet iedereen hoeft naar het buitenland, maar iedereen moet wel de kans krijgen voor een internationale ervaring."

“Maar”, vervolgt ze, “internationalisering is méér dan naar het buitenland gaan. Neem eTwinning, waarbij je op laagdrempelige wijze de héle klas bij internationalisering betrekt. In het kader van duurzaamheid blijven we zulke online projecten ondersteunen. Het gaat om balans. Niet iedereen hoeft naar het buitenland, maar iedereen moet wel de kans krijgen voor een internationale ervaring. Daarbij denk ik niet alleen aan scholieren en studenten, maar net zo goed aan onderwijsprofessionals.”

Ze besluit: “Het doel van Nuffic is bereikt als we een doorgaande lijn hebben van po, vo, mbo, hbo, wo en een leven lang ontwikkelen, waarin internationalisering een prominente rol vervult. Als je vroeg kennismaakt met de wondere wereld om je heen, dan neem je dat de rest van je leven mee.”

Nog meer nieuws over internationalisering in het onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.