EAIE: in gesprek over internationalisation at home

In september kwam de internationale onderwijswereld samen in Barcelona voor het EAIE-congres. Welke trends en ontwikkelingen zagen de aanwezigen rondom internationalisation at home in het hoger onderwijs?

Ruim 6.300 onderwijsprofessionals kwamen van 13 tot 16 september bij elkaar in het Fira Barcelona Gran Via voor de 32ste jaarlijkse conferentie van de European Association for International Education. Omdat niet iedereen erbij kon zijn, organiseerde Nuffic na afloop een online bijpraatsessie voor Nederlandse onderwijsprofessionals: ‘Wat nemen we mee van de EAIE?’

In twee rondes werden diverse subthema’s besproken. Deze breakoutsessies stonden onder leiding van collega's die in Barcelona aanwezig waren. Het was nadrukkelijk geen samenvatting van de EAIE; daar is de conferentie veel te groot voor. De online sessie diende als terugkoppeling. Zo werden trends, ontwikkelingen, perspectieven, praktische tips en adviezen met ‘thuisblijvers’ gedeeld. We zetten de belangrijkste punten op een rij.

1. Streef naar inclusief virtueel internationaliseren

Hoe inclusief is online internationalisering eigenlijk? Een uitdaging voor het hoger onderwijs is het inclusiever maken van digitalisering. Vragen die professionals zichzelf kunnen stellen: heeft iedereen toegang en krijgen ze dezelfde kansen? Hoe divers zijn de partners waarmee we samenwerken? En zijn deze partnerships wel gelijkwaardig?

2. Zet COIL en virtual exchange breder in

Een mooie ontwikkeling die werd waargenomen op de beurs in Barcelona is dat initiatieven als COIL (Collaborative Online International Learning) en virtual exchange steeds breder worden ingezet. Hier liggen kansen voor onderwijsprofessionals. De methodes zijn niet alleen te gebruiken voor het leren van internationale competenties en talen, maar kunnen ook worden toegepast in bijvoorbeeld business- en health-studies.

3. Gebruik SDG’s als framework voor internationalisering

Internationalisering is geen doel op zich, maar een middel om gezamenlijk grensoverstijgende uitdagingen aan te gaan. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties bieden hier een passend raamwerk voor. Door internationalisering te koppelen aan internationale doelen maken we internationalisering concreet en versterken we de onderlinge samenhang.

'Hoe divers zijn de partners waarmee we samenwerken?'

4. Maak gebruik van constructive alignment model

Doe je voordeel met constructive alignement als model voor interculturele competenties. Met constructive alignment worden competenties en leerdoelen afgestemd op de leeractiviteiten en de impact die je wilt maken. Zo krijg je een meer holistische benadering in plaats van losse activiteiten.

5. Houd oog voor de context

In internationalisering is de context zeer belangrijk. Onderzoek de verschillende perspectieven in de collegezaal en daarbuiten; hoe kun je die meenemen in je curriculum? Doe je dat al, of onvoldoende? En welke eigen context breng je zelf mee? Beschik je over de interculturele vaardigheden om met alle verschillen om te gaan? Geef je voldoende ruimte?

6. Zet in op professionalisering

Internationalisering en online activiteiten komen alleen goed van de grond als er draagvlak is. Zorg dat interculturele competenties één van de uitgangspunten worden in je onderwijs. Cruciaal hiervoor is het betrekken van alle stakeholders (o.a. collega’s, partners) en ze overtuigen van het belang van professionalisering op dit vlak.