De competenties die je ontwikkelt door een internationale activiteit

Nieuw onderzoek toont de leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten per activiteit én per sector. Daardoor is het makkelijker om in te spelen op de behoeften van leerlingen, studenten en begeleiders.
Geschreven door Nuffic

Niet alle internationaliseringsactiviteiten zijn hetzelfde. Een uitwisseling is iets heel anders dan tweetalig onderwijs, of een stage in het buitenland. Toch is nog niet altijd duidelijk wat de leeropbrengsten zijn voor leerlingen en studenten van deze verschillende activiteiten. Eind vorig jaar publiceerden we ons onderzoek naar internationale competenties. Nieuw onderzoek toont de leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten per activiteit én per sector.

Anne Rosier, onderzoeker bij Nuffic, licht toe: “Ons eerdere onderzoek liet zien welke competenties leerlingen en studenten met name ontwikkelen met internationaliseringsactiviteiten. Dat was een mooie eerste stap. Met dit onderzoek zetten we een volgende stap. Hiermee brengen we de verschillende competenties in kaart, maar maken we ook onderscheid in onderwijssectoren en internationaliseringsactiviteiten.”

Verschillende activiteiten ontwikkelen verschillende competenties

De opbrengsten voor leerlingen en studenten van verschillende internationaliseringsactiviteiten zijn namelijk niet vanzelfsprekend dezelfde. Rosier: “Het onderzoek laat zien dat internationaliseringsactiviteiten bijdragen aan de ontwikkeling van verschillende internationale competenties. De verschillen tussen activiteiten zijn opvallend: een leerling of student die op uitwisseling gaat ontwikkelt andere competenties dan een leerling of student die meertalig onderwijs volgt.”

Wil je weten welk type competenties ontwikkeld worden met verschillende internationaliseringsactiviteiten? Bekijk onze dashboards:

Dit is dan ook een waardevolle toevoeging op het internationaliseringsmodel, dat al wordt gebruikt in de praktijk. Stagebegeleiders, beleidsmedewerkers en coördinatoren gebruiken het model bijvoorbeeld bij het benoemen van leerdoelen in het curriculum, bij het maken van internationaliseringsbeleid, of bij het begeleiden van leerlingen en studenten.

Beter aansluiten bij de wensen van leerling, student en begeleider

Rosier: “Het is nu makkelijker om competenties te koppelen aan bepaalde internationaliseringsactiviteiten. Daardoor kan er specifieker gekeken worden naar de behoeften van een leerling of student. Wat wil hij of zij leren? Daar kan dan de juiste activiteit bij gezocht worden.”

“Een stage in het buitenland zorgt ervoor dat voornamelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid verbetert bij leerlingen en studenten.”

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat leerlingen en studenten die meertalig of tweetalig onderwijs hebben gevolgd zich voornamelijk ontwikkelen in hun durf om te communiceren in andere talen, net als in het omgaan met verschillen. Met een uitwisseling wordt vooral het aanpassingsvermogen ontwikkeld. Een stage in het buitenland zorgt ervoor dat voornamelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid verbetert bij leerlingen en studenten.

Door deze inzichten kan er steeds beter aangesloten worden bij de wensen van leerlingen, studenten en begeleiders. “Je ziet dat het belangrijk is dat internationaliseringsactiviteiten niet zomaar worden ingevoerd, of dat je gaat ‘internationaliseren om het internationaliseren’. Je kan veel gerichter aan het werk gaan met de behoeften van leerlingen en studenten.”

Het volledige onderzoek vind je hier:

Begeleiders aan het woord - De relatie tussen internationaliseringsactiviteiten en internationale competenties (617,94 kB)

Denk mee

De volgende stap is het verder ontwikkelen van het onderzoek. We zoeken professionals die het leuk vinden om met ons mee te denken. We horen graag hoe jij dit onderzoek toe kan passen of al toepast. Heb je goede voorbeelden die je wil delen? Meld je hier aan en geef je feedback. Ervaring met internationalisering is niet nodig.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!