Studieresultaten voortgezet onderwijs

De algemene middelbare scholen en scholen voor technisch voortgezet onderwijs beoordelen studieresultaten op de volgende manier:

In cijfers Letter grade 100-puntensysteem Betekenis
5 A (85-100) Uitstekend
4 B (70-84) Goed
3 C (55-69) Bevredigend
2 D (45-54) Voldoende
1 E (25-44) Onvoldoende
0 F (0-24) Slecht

Scholen voor beroepsgericht voortgezet onderwijs gebruiken meestal een beoordelingsschaal van 0-100, waarbij 50 of hoger voldoende is.

In cijfers Beoordeling Betekenis
85.00-100 Pek iyi Zeer goed
70.00-84.99 Iyi Goed
60.00-69.99 Orta Voldoende
50.00-59.99 Geçer Geslaagd
0.0-49.99 Geçmez Gezakt

Documenten voortgezet onderwijs

Om aan te tonen dat studenten het voortgezet onderwijs hebben afgerond, zijn de volgende documenten nodig:

  • een diploma van de instelling in het Turks of Engels;
  • een bijbehorende cijferlijst in het Turks of Engels;
  • als de documenten in het Turks zijn: een Engelse vertaling van beide documenten.

Voorlopige diploma’s

Vanwege administratieve redenen krijgen studenten soms een voorlopig diploma, die geldig is tot ze definitieve diploma krijgen. Soms krijgen ze het definitieve diploma pas 1 jaar na de afstudeerdatum. Soms staat op het voorlopige diploma hoelang deze geldig is.

Studieresultaten hoger onderwijs

Universiteiten in Turkije gebruiken verschillende schalen om studieresultaten te beoordelen:

  • 0-10 (5 of hoger is voldoende); of
  • 0-20 (10 of hoger is voldoende); of
  • 0-100 (50 of hoger is voldoende).

Documenten hoger onderwijs

Om aan te tonen dat studenten een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond, zijn de volgende documenten nodig:

  • een diploma van de instelling in het Turks of Engels;
  • een bijbehorende cijferlijst in het Turks of Engels;
  • als de documenten in het Turks zijn: een Engelse vertaling van beide documenten.

Voorlopige diploma’s

Vanwege administratieve redenen krijgen studenten soms een voorlopig diploma, die geldig is tot ze definitieve diploma krijgen. Soms krijgen ze het definitieve diploma pas 1 jaar na de afstudeerdatum. Soms staat op het voorlopige diploma hoelang deze geldig is. Het voorlopige diploma van de bachelor heet Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi.

Diplomasupplement

Er is een nationaal standaardmodel voor een diplomasupplement ontworpen volgens de UNESCO-richtlijnen. Sinds 2005-2006 reiken de universiteiten dit diplomasupplement in het Turks of Engels uit aan alle geslaagde studenten.

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass website.