Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Surinaamse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Suriname‌ (133,95 kB)

Overzicht Surinaamse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Surinaamse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Surinaams diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Surinaamse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

MULO diploma

 • Vergelijkbaar met: een vmbo-t diploma (NLQF 2/EQF 2).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

NATIN diploma

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 3 of 4 (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs of, soms na het volgen van een schakeljaar, tot het wetenschappelijke onderwijs.

HAVO diploma

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs of, na het volgen van een schakeljaar, tot het wetenschappelijke onderwijs.

Getuigschrift Algemeen Vormende Fase

 • Vergelijkbaar met: ongeveer een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de 2-jarige beroepsfase van de opleiding tot leraar.

Vwo-diploma

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Bachelor of Arts (AHKCO)

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger kunstonderwijs.

Bachelor of Applied Technology (BTech) (Polytechnic College Suriname)

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (hoger technisch onderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar (avondonderwijs).
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Diploma Jeugdtandverzorger

 • Vergelijkbaar met: 3 jaar hbo (hoger gezondheidszorgonderwijs) (NLQF 6/EQF 6).

Akte van bekwaamheid tot het geven van Gewoon lager onderwijs

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (hoger pedagogisch onderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

MO-A Akte

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (hoger pedagogisch onderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de vervolgopleiding van de 2e cyclus binnen het hoger pedagogisch onderwijs (MO-B Akte).

MO-B Akte

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (hoger pedagogisch onderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

Bachelor of Science/Bachelor of Arts (Anton de Kom Universiteit)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het wo of hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

5-jarige (voormalige) doctoraalopleiding in de richting maatschappijwetenschappen

 • Vergelijkbaar met: een master in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.