Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Spaanse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Spanje (241,40 kB)

Overzicht Spaanse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Spaanse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. 

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Spaans diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland of een ander EU-land

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Spaanse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma

Título de Técnico

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma 1, 2, 3 of 4 (NLQF 1-4/EQF 1-4).
 • Duur van de opleiding: varieert.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de Título de Técnico Superior.

Título de Técnico Superior

 • Vergelijkbaar met: minimaal een mbo-diploma niveau 4 (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Título de Bachiller

 • Vergelijkbaar met: minimaal een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs na het slagen voor het toelatingsexamen (EBAU of EVAU).

Diplomado/Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico/Título de Maestro

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs (Licenciado/Ingeniero/Arquitecto), eventueel na het volgen van een aanvullend programma.

Título Superior de Música/de Danza/en Arte Dramático

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo (hoger kunstonderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger kunstonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs.

Título de Graduado

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs.

Máster Universitario

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto

 • Vergelijkbaar met: een master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.