Download de pdf met uitgebreide informatie over het Spaanse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Spanje (241,40 kB)

Gangbare diploma's van Spanje

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Spanje, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Título de Técnico

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 1–4 diploma (NLQF* 1-4/EQF** 1-4).
 • Duur van de opleiding: varieert.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs of, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens, tot het postsecundair onderwijs (formación superior no universitaria).

Título de Técnico Superior

 • Nederlandse waardering: minimaal mbo-kwalificatieniveau 4 diploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Título de Bachiller

 • Nederlandse waardering: minimaal havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (vóór de invoering van de bachelor-masterstructuur was dit 3 jaar).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Diplomado/Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico/Título de Maestro

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Licenciado/Ingeniero/Arquitecto), eventueel na het volgen van een aanvullend programma.

Título Superior de Música/de Danza/en Arte Dramático

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (hoger kunstonderwijs) (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger kunstonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs.

Título de Graduado

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs.

Máster universitario

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.