Terug naar boven

TVET

In Nepal is het middelbaar beroepsonderwijs onderdeel van Technical Education and Vocational Training (TVET). De Council for Technical Education and Vocational Education (CTVET) controleert de opleidingen en onderwijsinstellingen van TVET.

Soorten opleidingen

Er zijn 3 soorten TVET-opleidingen:

  • Short-term-opleidingen. Dit zijn korte opleidingen van een aantal dagen, weken of maanden. Er zijn meestal geen toelatingseisen, iedereen kan zich aanmelden.
  • Pre-Diploma-opleidingen. Deze opleidingen duren vaak 1½ tot 2 jaar en leiden meestal tot een Technical School Leaving Certificate (TSLC). Deze opleidingen zijn bedoeld voor:
    • studenten die alleen de basisschool hebben afgerond (‘Grade 8 Pass’); of
    • studenten die niet geslaagd zijn voor hun eindexamen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs (‘SLC/SEE appeared’).
  • Diploma-opleidingen. Deze opleidingen duren meestal 3 jaar en leiden tot een Diploma in een bepaalde richting. Voor toelating moeten studenten geslaagd zijn voor het eindexamen van de onderbouw (‘SLC/SEE pass’), soms is het Technical School Leaving Certificate voldoende (‘TSLC pass).

Soorten onderwijsinstellingen

Op de Engelstalige website van de CTVET vind je een overzicht van erkende CTVET-instellingen.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over het middelbaar beroepsonderwijs in Nepal? Neem contact op met SBB. SBB vergelijkt buitenlandse mbo-diploma’s voor mensen die op zoek zijn naar werk.