Download de pdf met uitgebreide informatie over het Nepalese onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Nepal‌ (174,57 kB)

Gangbare diploma's van Nepal

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Nepal, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

School Leaving Certificate (SLC)

 • Nederlandse waardering: vmbo-t-diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (grades 9-10).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend onderwijs.
 • Functie van het diploma: de mogelijkheid door te stromen naar de bovenbouw van het algemeen en beroepsgericht onderwijs (HSEB (Migration) Certificate (grades 11-12)) en/of bovenbouw secundair beroepsonderwijs (Diploma/Certificate/I.Sc.Ag).

Proficiency Certificate (CTVET)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma, kwalificatieniveau 2 of 3 (NLQF 2 of 3/EQF 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

HSEB (Migration) Certificate (Humanities/Sciences)

 • Nederlandse waardering: havo-diploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (grades 11-12).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.

HSEB (Migration) Certificate (Management/Education)

 • Nederlandse waardering: havodiploma, met beroepsgerichte vakken (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (grades 11-12).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot hoger onderwijs.

Bachelor (3 jaar)

 • Nederlandse waardering: 3 jaar hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.

Bachelor (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: hbo-bachelor of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

 • Nederlandse waardering: wo bachelor (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5-5½ jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.