Studieresultaten European Baccalaureate

Sinds 2018 zijn de Europese Scholen studieresultaten geleidelijk gaan beoordelen met een ander beoordelingssysteem (marking system). Het nieuwe beoordelingssysteem lijkt nu meer op de systemen van andere middelbare scholen in Europa. Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 deden de eerste leerlingen eindexamen volgens dit nieuwe beoordelingssysteem:

  • De scholen gebruiken nu een schaal van 0 tot 10, waarbij het cijfer 5 de laagste voldoende is. Op diploma’s die vóór het schooljaar 2020-2021 zijn behaald, geldt het cijfer 6 als laagste voldoende.
  • In het nieuwe systeem is het bereik van negatieve beoordelingen (0-4.9) even groot als dat van positieve beoordelingen (5-10).
  • Het nieuwe systeem zorgt er ook voor dat scholen de voldoendes in meer detail kunnen uitdrukken. Zo er is bijvoorbeeld onderscheid tussen voldoende en ruim voldoende.
  • De verandering in het beoordelingssysteem betekent niet dat de eisen voor het behalen van een voldoende minder hoog zijn. Voor het nieuwe cijfer 5 gelden dezelfde eisen als hiervoor voor het cijfer 6 golden.

Het nieuwe beoordelingssysteem ziet er als volgt uit:

Cijfer Beoordeling Betekenis
9.00-10 Excellent Uitstekend
8.00-8.99 Very good Zeer goed
7.00-7.99 Good Goed
6.00-6.99 Satisfactory Ruim voldoende
5.00-5.99 Sufficient Voldoende
3.00-4.99 Failed (weak) Onvoldoende (zwak)
0.00-2.99 Failed (very weak) Onvoldoende (zeer zwak)

Op de Engelstalige website van Schola Europaea vind je meer informatie over het nieuwe beoordelingssysteem.

Documenten Europees Baccalaureaat

Bij het behalen van het European Baccalaureate Certificate krijgen leerlingen 2 documenten:

  • het diploma, European Baccalaureate Certificate;
  • de cijferlijst, List of Marks.

De naam European Baccalaureate Certificate kan op het diploma ook in een andere taal staan. In het Duits heet het diploma bijvoorbeeld Europäisches Abitur.