Studieresultaten voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs kan het per vak verschillen hoe scholen studieresultaten beoordelen:

 • Per vak is er een minimale score (‘Min’). Dit is de score die nodig is om voor het vak te slagen.
 • Per vak is er ook een maximale score (‘Max’).
 • Bij elk vak staat de score die de leerling heeft behaald (‘Mark scored’).
 • Op het diploma staan ook totaalscores (‘Grand total’):
  • de minimale totaalscore die nodig is om het diploma te behalen;
  • de maximale totaalscore die mogelijk is voor het diploma;
  • de totaalscore die de leerling heeft behaald. Deze score gebruiken Egyptische hogeronderwijsinstellingen meestal voor toelating van studenten.
 • Sommige vakken tellen niet mee voor de totaalscore. Die staan onder de totaalscore vermeld.

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen leerlingen bewijzen dat ze het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

 • een diploma:
  • een General secondary education certificate;
  • een Secondary education certificate of Al-Azhar; of
  • een Secondary school technical diploma.
 • een beëdigde vertaling (als het diploma niet in het Engels is).

Het diploma en de cijferlijst zijn 1 document: de cijferlijst staat op het diploma.

In Egypte hebben alle diploma’s dezelfde opmaak. Deze documenten zijn meestal in het Arabisch. Het Egyptische ministerie van Onderwijs (Ministry of Education) staat altijd op het diploma.

Studieresultaten hoger onderwijs

Egyptische hogeronderwijsinstellingen kunnen studieresultaten op verschillende manieren beoordelen. Je vindt hier vaak informatie over op de achterkant van het cijferlijst. Vaak verschilt het ook per faculteit hoe studieresultaten worden beoordeeld. De faculteit Letteren van de Misr University for Science and Technology beoordeelt studieresultaten bijvoorbeeld op de volgende manier:

In procenten Omschrijving Betekenis

85-100

Excellent Uitstekend

72-84.0

Very good Zeer goed

65-71.9

Good Goed
60-64.9 Pass Voldoende
0-59.9 Fail Onvoldoende

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten aantonen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

 • een diploma in het Arabisch en/of Engels;
 • een cijferlijst in het Arabisch en/of Engels.