Studieresultaten voortgezet onderwijs

Scholen in het Vlaamse voortgezet onderwijs gebruiken verschillende beoordelingssystemen. Ze beslissen zelf over het geven van punten. Voor de Vlaamse wet is het alleen belangrijk of iemand het Diploma van Secundair Onderwijs heeft behaald. Het systeem van 1 op 100 komt het meest voor, maar scholen geven ook cijfers in schalen van 1 op 10, 1 op 20, of in percentages.

Bekijk meer informatie over de waarde van buitenlandse cijfers.

Documenten voortgezet onderwijs

Leerlingen ronden het Vlaamse voortgezet onderwijs af met:

  • een getuigschrift (na 6 jaar BSO); of
  • het Diploma van Secundair Onderwijs met een vakkenoverzicht (na 7 jaar BSO of na 6 jaar ASO/KSO/TSO).

Studieresultaten hoger onderwijs

Vlaamse hogeronderwijsinstellingen gebruiken meestal een cijfersysteem van 1 tot 20:

Cijfer Betekenis
18-20 Uitmuntend
16-18 Zeer goed
14-16 Goed
12-14 Ruim voldoende
10-12 Voldoende
1-9 Onvoldoende

Daarnaast krijgen studenten een waardering aan het einde van hun opleiding:

  • op voldoende wijze
  • met onderscheiding
  • met grote onderscheiding
  • met grootste onderscheiding

Documenten hoger onderwijs

Om aan te tonen dat een student een opleiding in het Vlaamse hoger onderwijs heeft afgerond, moet hij/zij in bezit zijn van een diploma uit het hoger onderwijs met een diplomasupplement.

Diplomasupplement

Het Vlaamse diplomasupplement, dat sinds 1991 voor universiteiten en in 1994 voor de hogescholen verplicht is, wordt automatisch uitgereikt aan afgestudeerden.

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website, inclusief voorbeelden van diplomasupplementen.