Basisonderwijs

Met ingang van september 2020 zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig in de Vlaamstalige regio. Na een verplicht jaar kleuteronderwijs duurt de basisschool nog 6 jaar.

  Voortgezet onderwijs

  Het voortgezet onderwijs heet in de Vlaamstalige regio secundair onderwijs of middelbaar onderwijs. Leerlingen sluiten het secundair onderwijs af met het Diploma van Secundair Onderwijs. Dit diploma biedt toelating tot elke vorm van hoger onderwijs in de Vlaamstalige regio.

  Voor dit diploma moeten leerlingen examen doen in 1 van de 4 richtingen, ook wel onderwijsvormen genoemd:

  Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)

  De richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) in de Vlaamstalige regio bestaat uit algemeen vormend voortgezet onderwijs.

  • Duur: 6 jaar.
  • Inhoud: algemeen vormende vakken.
  • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.
  • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs, richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO).

  We vergelijken het Diploma van Secundair Onderwijs in de richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) met een vwo-diploma.

  Kunst Secundair Onderwijs (KSO)

  De richting Kunstsecundair Onderwijs (KSO) bestaat uit algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.

  • Duur: 6 jaar.
  • Inhoud: algemeen vormende vakken en kunstvakken. De kunstvakken vormen vaak een klein percentage van het totale vakkenpakket.
  • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.
  • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs, richting Kunst Secundair Onderwijs (KSO).

  We vergelijken het Diploma van Secundair Onderwijs in de richting Kunst Secundair Onderwijs (KSO) met een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

  Let op: meestal is het aandeel algemeen vormende vakken groot en vergelijken we het diploma in de richting KSO met een vwo-diploma. Bij sommige vakkenpakketten is het aandeel beroepsgerichte vakken groot. Dan vergelijken we het diploma in de richting KSO met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

  Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

  De richting Technisch Secundair Onderwijs (TSO) bestaat uit algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.

  • Duur: 6 jaar.
  • Inhoud: algemeen vormende vakken en praktische vakken (technisch/economisch/administratief). De praktische vakken vormen vaak een klein percentage van het totale vakkenpakket.
  • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.
  • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs, richting Technisch Secundair Onderwijs (TSO).

  We vergelijken het Diploma van Secundair Onderwijs in de richting Technisch Secundair Onderwijs (TSO) met een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

  Let op: meestal is het aandeel algemeen vormende vakken groot en vergelijken we het diploma in de richting TSO met een vwo-diploma. Bij sommige vakkenpakketten is het aandeel beroepsgerichte vakken groot. Dan vergelijken we het diploma in de richting TSO met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

  Beroepssecundair onderwijs (BSO)

  De richting Beroepssecundair Onderwijs (BSO) bestaat uit beroepsgericht onderwijs.

  • Duur: 7 jaar.
  • Inhoud: beroepsgericht, praktisch onderwijs, waarbij het lesrooster soms voor meer dan de helft uit stages en praktijk bestaat.
  • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.
  • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs, richting Beroepssecundair Onderwijs (BSO).

  Na 6 jaar onderwijs in de richting BSO ontvangen leerlingen een getuigschrift. Pas na afronding van het 7e jaar behalen leerlingen het Diploma van Secundair Onderwijs.

  We vergelijken het Diploma van Secundair Onderwijs in de richting Beroepssecundair Onderwijs (BSO) met een mbo-diploma op niveau 4.

  Let op: deze vergelijking kun je alleen gebruiken als je wilt controleren of een diploma toegang kan geven tot het Nederlandse hoger onderwijs. Wil je weten wat het niveau van dit diploma is omdat je op zoek bent naar werk? Neem contact op met IDW. Het diploma kan dan een vergelijking met een ander mbo-niveau krijgen.

  Studierichtingen secundair onderwijs

  Binnen het ASO, KSO, TSO en BSO zijn er ook verschillende studierichtingen. Meer informatie over deze studierichtingen in het secundair onderwijs staat op de website van de Vlaamse overheid.