Studieresultaten voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs beoordelen scholen studieresultaten meestal op de volgende manier:

Cijfer Omschrijving Betekenis
10 Sobresaliente Uitstekend
9 Distinguido Onderscheidend
8 Muy Bueno Zeer goed
7 Bueno Goed
6 Suficiente Voldoende
1-5 Insuficiente Onvoldoende

Documenten voortgezet onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

  • het diploma; en
  • de bijbehorende cijferlijst.

Studieresultaten hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen beoordelen studieresultaten vaak op de volgende manier:

Cijfers Omschrijving Betekenis
9-10 Sobresaliente Uitstekend
7-8 Distinguido Onderscheidend
5-6 Bueno Goed
4-4.9 Aprobado Voldoende
2-3 Insuficiente Onvoldoende
0-1 Reprobado Onvoldoend

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

  • het diploma; en
  • de bijbehorende cijferlijst.

Online register van universitair afgestudeerden

Studenten die in 2012 of later een diploma hebben behaald aan een Argentijnse universiteit, staan meestal in het openbare register van universitair afgestudeerden: het registro público de graduados universitarios. Je zoekt een student als volgt op in dit register:

  • Kies bij ‘Tipo Documento’ het soort document waarmee je de student opzoekt, bijvoorbeeld het paspoort (pasaporte).
  • Kies bij ‘Número de Documento’ het nummer dat je op dat document ziet staan.
  • Typ bij ‘Apellido’ de achternaam van de student.
  • Typ bij ‘Nombre’ de voornaam van de student.
  • Druk op enter.
  • Verschijnt de student met het diploma in de zoekresultaten? Dan weet je zeker dat het diploma van deze student in orde is.