Terug naar boven

Advies

Ons advies is tot stand gekomen in overleg met de leden van het netwerk tto. Het vervangt eerdere adviezen en de regeling die het netwerk op 30 november 2021 aannam.

Voorbeeldregeling

De regeling voor de vrijwillige ouderbijdrage kan bestaan uit de volgende stappen:

Gespreide betaling

De school biedt een betaalregeling in termijnen aan (bijvoorbeeld per maand of per kwartaal).

Externe financiering

De school verwijst ouders voor zover dat mogelijk is naar relevante gemeentefondsen, Stichting Leergeld, etc. Dit kan de school eventueel combineren met gespreide betaling en/of gedeeltelijke kwijtschelding.

Gedeeltelijke kwijtschelding

De bijdrage wordt op maat verlaagd, al dan niet in combinatie met gespreide betaling.

Kwijtschelding

De ouderbijdrage vervalt volledig.

Communicatie

De regeling voor de vrijwillige ouderbijdrage moet gemakkelijk te vinden zijn op de website van de school en in de schoolgids staan. De school moet de regeling actief aanbieden aan ouders en hierover transparant en duidelijk communiceren. De school kan ouders informeren tijden bijvoorbeeld open dagen, open avonden en/of via een aparte brochure of e-mail.

We adviseren scholen te communiceren langs de volgende lijnen:

  • Het tweetalig onderwijs is een extra aanbod dat afhankelijk is van de vrijwillige ouderbijdrage.
  • De school heeft een regeling voor het geval ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, zodat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de extra activiteiten en programma’s die de school organiseert.
  • De school maakt geen onderscheid tussen niet willen en niet kunnen betalen en doet geen (indirecte) inkomenstoets.
  • Spreek niet over een betalingsverplichting: alle bijdragen van ouders voor extra activiteiten en programma’s buiten het verplichte schoolprogramma zijn immers vrijwillig. Dit moet duidelijk zijn in de communicatie richting ouders en vermeld worden in de schoolgids.
  • Wees transparant over het doel van de bijdrage. Geef ouders inzicht in de zaken die eruit worden bekostigd.
  • Geef ook aan dat activiteiten of programma’s mogelijk collectief niet doorgaan als de inkomsten uit de ouderbijdragen onvoldoende zijn om het aanbod te kunnen financieren.

Meer lezen