Inschrijving voor het Europees Talenlabel 2023 is gesloten. In het voorjaar van 2024 maken we op deze pagina het nieuwe thema bekend.

Nieuwsgierig naar de winnaars van 2023? Bekijk ze hier.

Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont creatieve en originele initiatieven ter bevordering van taaleducatie en taalontwikkeling in vreemde talen.

De Europese Commissie heeft als een van haar doelstellingen het bevorderen van meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, twee andere vreemde talen. Ter bevordering van het doel meertaligheid is het Europees Talenlabel in het leven geroepen. Deze prijs brengt vernieuwende projecten onder de aandacht.

In meer dan 25 landen wordt de prijs jaarlijks of tweejaarlijks uitgereikt. In Nederland reiken wij ieder jaar op de landelijke studiedag Levende Talen de jury- en publieksprijs uit.

Waarom zou je meedoen aan het Europees Talenlabel?

 • Erkenning en waardering: Winnen van het Europees Talenlabel betekent erkenning voor de buitengewone inzet en innovatieve aanpak.
 • Ambassadeurschap: Het Europees Talenlabel biedt een unieke gelegenheid om je taalproject of lessenserie op landelijk niveau te presenteren. Het succesverhaal zal andere taaldocenten en onderwijsinstellingen inspireren en hen helpen om ook effectieve benaderingen te ontdekken.

Thema 2023

Waar een paspoort je entreebewijs voor een ander land is, is de taal je entreebewijs tot het contact met de burgers, het land en de cultuur. Ondanks dat je in Europa ver komt met de beheersing van het Engels, is de beheersing van een tweede vreemde taal een extra succesfactor in het leven.

Twintig jaar geleden leerde je een taal voornamelijk uit een boek, in een klaslokaal of op reis, maar met de opkomst van de digitale wereld luister je met één druk op de knop de Zweedse zomerhit van 2023 in de trein of kijk je op de bank naar een Spaanse streamserie. Moedertaal, vreemde taal, tweede taal, gebarentaal, meer dan ooit te voren kom je in contact met wereldburgers die andere talen spreken dan je eigen taal.

Het thema van het Europees Talenlabel 2023 is: “Vier taal!”.

Het Europees Talenlabel 2023 staat in het teken van het benadrukken van de positieve kanten van het leren van een vreemde taal. Het leren van een taal opent voor iedereen de deur naar een wereld vol avonturen en kansen. Het biedt de mogelijkheid tot grenzeloze avonturen en vergroot de kansen in de arbeidsmarkt.

We zijn specifiek op zoek naar taalprojecten waarmee het enthousiasme voor het leren van vreemde talen bij leerlingen en/of studenten worden aangewakkerd. Denk daarbij aan een lessenserie of een uitwisseling om de productieve taalbeheersing te verbeteren, een taalspel voor in de klas of een andere activiteit ter verhoging van het plezier bij het aanleren van een taal.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het is innovatief, origineel en creatief.
 • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
 • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
 • Het is overdraagbaar.
 • Het is internationaal georiënteerd.
 • Het is gerelateerd aan het thema.

Voor wie is het Europees Talenlabel?

 • Alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo, het bedrijfsleven en de talensector.
 • Maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea.

Inschrijven

Inschrijving voor het Europees Talenlabel 2023 is gesloten. In het voorjaar van 2024 maken we op deze pagina het nieuwe thema bekend.

Procedure en uitreiking

Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. De jury bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit de hele samenleving.

De prijswinnaars krijgen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook krijgen ze een geldbedrag. De winnaars mogen het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

 • 1e prijs: € 5.000
 • 2e prijs: € 2.000
 • 3e prijs: € 1.000
 • publieksprijs: € 1.250

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met Marie Louise Lubbers: 06 42 19 49 55 of mail naar talenlabel@nuffic.nl.

Winnaars 2023

Ben jij benieuwd welke projecten in 2023 het Europees Talenlabel in de wacht hebben gesleept? Bekijk dan hier de projecten. In 2023 was het thema “Vier taal!”.

Eerste prijs

Kletsmaatjes voor nieuwkomers, een taalproject van de stichting Het Begint met Taal.

Het project Kletsmaatjes voor nieuwskomers werkt samen met een groot aantal taalvrijwilligers die er iedere week voor zorgen dat nieuwkomers hun spreekvaardigheid online kunnen oefenen, in een informele, gelijkwaardige en vooral leuke context. Door het laagdrempelige contact met een local bouwen nieuwkomers een netwerk op en wordt hun spreekzelfvertrouwen verhoogd. Op die manier verlaagt het project voor nieuwkomers de drempel om mee te kunnen doen in de maatschappij. Vrijwilligers in het project worden ondersteund met oefenmateriaal en online scholing op het gebied van taalcoaching en ontwikkelen zo de didactische vaardigheden die nodig zijn om informeel taalleren te stimuleren.

Omdat taal en contact onmisbaar zijn om je ergens thuis te kunnen voelen, acht de jury het maatschappelijk belang van (de continuering van) dit project zeer groot. Ook spreekt zij graag haar waardering uit voor de inzet van de grote club taalvrijwilligers die zich iedere week inzetten voor dit project.

Tweede prijs

Statia NVT Zomerschool van de TILLIT language academy, in samenwerking met de lokale PO-scholen van St. Eustatius.

Dit is een Europees professionaliseringsproject voor leraren Nederlands als Vreemde Taal (NVT) uit het Caribisch-Nederlandse Sint Eustatius (plaatselijk bekend onder de naam ‘Statia’). Het project staat in het teken van doelgerichte, authentieke en activerende NVT-didactiek en benadrukt de meerwaarde van meertaligheid en internationalisering.

De jury is het er unaniem over eens dat het vieren van de taal zeer nadrukkelijk naar voren komt in het professionaliseringsaanbod, dat duidelijk inzet op leerplezier en motivatie. Daarnaast vindt de jury het mooi dat dit project zich richt op de ontwikkeling en professionalisering van docenten, omdat het project op die manier een duurzame bijdrage kan leveren aan het talenonderwijs op St. Eustatius.

Derde prijs

Leesbevordering in meertalige gezinnen, ingediend door de instelling Rijnbrink in samenwerking met de Voorleeshoek en andere samenwerkende partners.

Dit project vertrekt vanuit het idee dat meertaligheid een rijkdom is en vanuit het besef dat een sterke basis in de thuistaal als hefboom fungeert bij het leren van een nieuwe taal. Het is een grootschalig leesbevorderingsprogramma dat ouders stimuleert, motiveert en enthousiasmeert tot het voorlezen van hun kinderen in de thuistaal, de taal van hun hart. Met de 100 ontwikkelde online voorleesfilmpjes in het Arabisch, Turks en Pools biedt dit taalproject meertalige gezinnen een waardevol en eenvoudig bereikbaar (voor)leesplatform.

De jury waardeert de samenwerking met bibliotheken en landelijke leesbevorderingsprogramma’s (zoals de VoorleesExpress) en de brede toegankelijkheid van de materialen die in het project ontwikkeld zijn. Het project viert het belang van (voor)lezen in de thuistaal en vergroot daarmee het taalplezier bij jonge kinderen en het zelfvertrouwen van ouders.

Publieksprijs

Het project Kletsmaatjes voor nieuwkomers van de stichting Het Begint met Taal is ook door de leden van de vereniging van Levende Talen verkozen tot winnaar van de publieksprijs.

Eervolle vermelding

Mede door de hoeveelheid kwalitatieve inzendingen heeft de jury uitgebreid vergaderd. Het project Receptief vergaderen in het Nederlands viel net buiten de prijzen. Receptief Nederlands richt zich op internationals (docenten en studenten) die actief zijn in de medezeggenschap op facultair en universitair niveau van de Universiteit Utrecht. Deelnemers leren Nederlands lezen en luisteren, startend met B1-niveau en richten zich op C1 als eindniveau. De docent gebruikt Nederlands terwijl de cursisten receptief Nederlands en productief Engels gebruiken.

Volgens de jury is dit een project met een potentieel hoge mate van conceptuele impact. Het heeft de potentie om het denken over talenonderwijs te veranderen. Een nieuwe taal leren spreken is belangrijk, maar ook met doelgerichte aandacht voor ‘luistertaal’ geef je leerders een effectieve communicatiestrategie in handen.

Het project ‘Receptief vergaderen in het Nederlands’ verdient daarom volgens de jury een eervolle vermelding.