Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont creatieve en originele initiatieven ter bevordering van taaleducatie en taalontwikkeling in vreemde talen.

De Europese Commissie heeft als een van haar doelstellingen het bevorderen van meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, twee andere vreemde talen. Ter bevordering van het doel meertaligheid is het Europees Talenlabel in het leven geroepen. Deze prijs brengt vernieuwende projecten onder de aandacht.

In meer dan 25 landen wordt de prijs jaarlijks of tweejaarlijks uitgereikt. In Nederland reiken wij ieder jaar op de landelijke studiedag Levende Talen de jury- en publieksprijs uit.

Thema 2022

We merken het niet altijd op, maar vreemde talen zijn in het dagelijks leven overal te vinden. Denk aan gebruiksaanwijzingen, muziek, leenwoorden, menukaarten van restaurants, merknamen, films en tv-series, maar ook de waslabels van je kleding. Twintig jaar geleden leerde je een taal voornamelijk uit een boek, in een klaslokaal of op reis, maar met de opkomst van de digitale wereld luister je met één druk op de knop de Spaanse zomerhit van 2021 onder de douche of kijk je op de bank naar een Japanse Anime, Manga animatieserie. Meer dan ooit te voren kom je in contact met een vreemde taal en andere wereldburgers.

Het thema van het Europees Talenlabel 2022 was: “Grenzeloos Grenzenloos”

Voor wie?

 • alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo, het bedrijfsleven en de talensector;
 • maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het is innovatief, origineel en creatief.
 • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
 • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
 • Het is overdraagbaar.
 • Het is internationaal georiënteerd.
 • Het is gerelateerd aan het thema.

Procedure en uitreiking

Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. De genomineerden krijgen begin november bericht en mogen hun project presenteren tijdens de Studiedag Levende talen. De jury bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit de hele samenleving.

De prijswinnaars krijgen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook krijgen ze een geldbedrag. De winnaars mogen het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

 • 1e prijs: € 5.000
 • 2e prijs: € 2.000
 • 3e prijs: € 1.000
 • publieksprijs: € 1.250

Meer informatie

Helaas is de inschrijftermijn voor het Europees Talenlabel 2022 verstreken. In het voorjaar van 2023 volgt een nieuwe kans om deel te nemen en maken we op deze pagina het nieuwe thema bekend.

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met
Marie Louise Lubbers: 06 42 19 49 55 of mail naar talenlabel@nuffic.nl.

Winnaars 2022

Het project Mémoire des Migrations van Astrid Eelkema, docent Frans op het Blaise Pascal College in Zaandam, is winnaar van het Europees Talenlabel 2022.

Het is een schoolvoorbeeld van een klein project met grote impact. Het betreft een lessenserie Frans die door jarenlange ontwikkeling en evaluatie heeft geresulteerd in een inspirerend
taalproject dat ook bruikbaar is op andere vo-scholen. In het project beschrijven bovenbouwleerlingen in het Frans migratieverhalen van zichzelf of hun voorouders.

Deze verhalen worden gebundeld in een boek, dat vervolgens als vertrekpunt dient om te werken aan de ontwikkeling van taalvaardigheid, literaire competenties, intercultureel bewustzijn en burgerschapsvorming. De jury is onder meer onder de indruk van de reikwijdte van de projectdoelen, de variatie aan media en taalvaardigheden die betrokken worden en de zorgvuldig gekozen bronnen, in aansluiting op de belevingswereld van de leerlingen. De kwaliteit van dit project weerspiegelt de kracht van een zeer bevlogen docent.

Tweede prijs

De tweede prijs betreft een project met internationale samenwerking, dit keer tussen leraren, studenten en onderzoekers uit vijf Europese landen: LoCall (Local Linguistic Landscapes for Global Language Education) van de Rijksuniversiteit Groningen.

In het project werd een scala aan producten ontwikkeld, zoals een app en concrete lesactiviteiten, die leraren kunnen gebruiken om leerlingen bewust te maken van hun meertalige omgeving.
Door het taallandschap op school en daarbuiten te verkennen, komen leerlingen op speelse wijze in aanraking met verschillende talen en culturen en ontwikkelen zo onder andere hun
intercultureel bewustzijn.

Met deze focus en omdat in het project de grenzen van het klaslokaal overschreden worden, sluit ook dit project goed aan bij het thema van dit jaar. De materialen zijn behalve in het Nederlands ook in bijvoorbeeld het Engels en Frans beschikbaar, dus breed inzetbaar in het talenonderwijs

Derde prijs

De derde prijs gaat naar het project Grenzen verleggen van de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en de Westfälische Universität Münster.

Het sluit alleen qua naam al naadloos aan op het thema van dit jaar. Het betreft een intensieve samenwerking tussen vier universiteiten in de Duits-Nederlandse grensregio. In het project steken Nederlandse Germanistiek-studenten en Duitse Neerlandistiek-studenten letterlijk de grens over om te werken aan hun taalvaardigheid, (inter)cultureel bewustzijn en werkveldoriëntatie.

Behalve over het internationale karakter is de jury enthousiast over de authentieke taalleer- en gebruikssituaties die in de cursus gecreëerd zijn en over de aandacht voor nieuwe ERK-schalen, bijvoorbeeld mediation.

Publieksprijs

Het project Grenzen verleggen van de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en de Westfälische Universität Münster heeft ook de publieksprijs gewonnen.

Meer over het Europees Talenlabel

Europees Talenlabel 2021: 'Je inspireert elkaar'