Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont creatieve en originele initiatieven ter bevordering van taaleducatie en taalontwikkeling in vreemde talen.

De Europese Commissie heeft als een van haar doelstellingen het bevorderen van meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, twee andere vreemde talen. Ter bevordering van het doel meertaligheid is het Europees Talenlabel in het leven geroepen. Deze prijs brengt vernieuwende projecten onder de aandacht.

In meer dan 25 landen wordt de prijs jaarlijks of tweejaarlijks uitgereikt. In Nederland reiken wij ieder jaar op de landelijke studiedag Levende Talen de jury- en publieksprijs uit.

Waarom zou je meedoen aan het Europees Talenlabel?

 • Erkenning en waardering: Winnen van het Europees Talenlabel betekent erkenning voor de buitengewone inzet en innovatieve aanpak.
 • Ambassadeurschap: Het Europees Talenlabel biedt een unieke gelegenheid om je taalproject of lessenserie op landelijk niveau te presenteren. Het succesverhaal zal andere taaldocenten en onderwijsinstellingen inspireren en hen helpen om ook effectieve benaderingen te ontdekken.

Thema 2023

Waar een paspoort je entreebewijs voor een ander land is, is de taal je entreebewijs tot het contact met de burgers, het land en de cultuur. Ondanks dat je in Europa ver komt met de beheersing van het Engels, is de beheersing van een tweede vreemde taal een extra succesfactor in het leven.

Twintig jaar geleden leerde je een taal voornamelijk uit een boek, in een klaslokaal of op reis, maar met de opkomst van de digitale wereld luister je met één druk op de knop de Zweedse zomerhit van 2023 in de trein of kijk je op de bank naar een Spaanse streamserie. Moedertaal, vreemde taal, tweede taal, gebarentaal, meer dan ooit te voren kom je in contact met wereldburgers die andere talen spreken dan je eigen taal.

Het thema van het Europees Talenlabel 2023 is: “Vier taal!”.

Het Europees Talenlabel 2023 staat in het teken van het benadrukken van de positieve kanten van het leren van een vreemde taal. Het leren van een taal opent voor iedereen de deur naar een wereld vol avonturen en kansen. Het biedt de mogelijkheid tot grenzeloze avonturen en vergroot de kansen in de arbeidsmarkt.

We zijn specifiek op zoek naar taalprojecten waarmee het enthousiasme voor het leren van vreemde talen bij leerlingen en/of studenten worden aangewakkerd. Denk daarbij aan een lessenserie of een uitwisseling om de productieve taalbeheersing te verbeteren, een taalspel voor in de klas of een andere activiteit ter verhoging van het plezier bij het aanleren van een taal.

  Voorwaarden

   Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

   • Het is innovatief, origineel en creatief.
   • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
   • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
   • Het is overdraagbaar.
   • Het is internationaal georiënteerd.
   • Het is gerelateerd aan het thema.

   Voor wie is het Europees Talenlabel?

   • Alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo, het bedrijfsleven en de talensector.
   • Maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea.

   Inschrijven

   Denk je dat jouw project kans maakt op dit befaamde label? Vul dan vóór vrijdag 13 oktober 2023 12:00 uur het inschrijfformulier zorgvuldig in. Na inzending ontvang je begin november bericht of je geselecteerd bent door de jury om jouw project te presenteren.

   Meld je project aan

    Let op: je project dient afgerond te zijn om kans te maken.

     Procedure en uitreiking

     Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. De genomineerden krijgen begin oktober bericht en mogen hun project presenteren tijdens het Erasmus event op 16 november 2023. De jury bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit de hele samenleving.

     De prijswinnaars krijgen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook krijgen ze een geldbedrag. De winnaars mogen het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

     Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

     • 1e prijs: € 5.000
     • 2e prijs: € 2.000
     • 3e prijs: € 1.000
     • publieksprijs: € 1.250

     Meer informatie

     Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met Marie Louise Lubbers: 06 42 19 49 55 of mail naar talenlabel@nuffic.nl.

     Winnaars 2022

     Het project Mémoire des Migrations van Astrid Eelkema, docent Frans op het Blaise Pascal College in Zaandam, is winnaar van het Europees Talenlabel 2022.

     Het is een schoolvoorbeeld van een klein project met grote impact. Het betreft een lessenserie Frans die door jarenlange ontwikkeling en evaluatie heeft geresulteerd in een inspirerend
     taalproject dat ook bruikbaar is op andere vo-scholen. In het project beschrijven bovenbouwleerlingen in het Frans migratieverhalen van zichzelf of hun voorouders.

     Deze verhalen worden gebundeld in een boek, dat vervolgens als vertrekpunt dient om te werken aan de ontwikkeling van taalvaardigheid, literaire competenties, intercultureel bewustzijn en burgerschapsvorming. De jury is onder meer onder de indruk van de reikwijdte van de projectdoelen, de variatie aan media en taalvaardigheden die betrokken worden en de zorgvuldig gekozen bronnen, in aansluiting op de belevingswereld van de leerlingen. De kwaliteit van dit project weerspiegelt de kracht van een zeer bevlogen docent.

     Tweede prijs

     De tweede prijs betreft een project met internationale samenwerking, dit keer tussen leraren, studenten en onderzoekers uit vijf Europese landen: LoCall (Local Linguistic Landscapes for Global Language Education) van de Rijksuniversiteit Groningen.

     In het project werd een scala aan producten ontwikkeld, zoals een app en concrete lesactiviteiten, die leraren kunnen gebruiken om leerlingen bewust te maken van hun meertalige omgeving.
     Door het taallandschap op school en daarbuiten te verkennen, komen leerlingen op speelse wijze in aanraking met verschillende talen en culturen en ontwikkelen zo onder andere hun
     intercultureel bewustzijn.

     Met deze focus en omdat in het project de grenzen van het klaslokaal overschreden worden, sluit ook dit project goed aan bij het thema van dit jaar. De materialen zijn behalve in het Nederlands ook in bijvoorbeeld het Engels en Frans beschikbaar, dus breed inzetbaar in het talenonderwijs

     Derde prijs

     De derde prijs gaat naar het project Grenzen verleggen van de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en de Westfälische Universität Münster.

     Het sluit alleen qua naam al naadloos aan op het thema van dit jaar. Het betreft een intensieve samenwerking tussen vier universiteiten in de Duits-Nederlandse grensregio. In het project steken Nederlandse Germanistiek-studenten en Duitse Neerlandistiek-studenten letterlijk de grens over om te werken aan hun taalvaardigheid, (inter)cultureel bewustzijn en werkveldoriëntatie.

     Behalve over het internationale karakter is de jury enthousiast over de authentieke taalleer- en gebruikssituaties die in de cursus gecreëerd zijn en over de aandacht voor nieuwe ERK-schalen, bijvoorbeeld mediation.

     Publieksprijs

     Het project Grenzen verleggen van de Rijksuniversiteit Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en de Westfälische Universität Münster heeft ook de publieksprijs gewonnen.

     Meer over het Europees Talenlabel

     Europees Talenlabel 2021: 'Je inspireert elkaar'