Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, 2 andere EU-talen.

Leuk!

Het leren van talen moet leuk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Hiervoor is meer nodig dan alleen klassikaal talenonderwijs. Nieuwe methoden inspireren en motiveren leerlingen. Daarom wil de Europese Commissie aandacht geven aan vernieuwende talenprojecten.

Het Europees Talenlabel draagt hieraan bij. De prijs is voor talenprojecten met een innovatieve, creatieve en originele aanpak.

Thema 2020

Het thema van het Europees Talenlabel 2020 is 'Alle talen verzamelen! Meertalig onderwijs voor iedereen'.

In Nederland spreken we veel verschillende talen, maar toch is het onderwijs vaak gericht op 1 taal. We zoeken projecten die meertaligheid een plek geven. Misschien heb je een praktische benadering of materiaal ontwikkeld waarmee de integratie van meertaligheid wordt gestimuleerd. Of ben je tijdens de coronacrisis vanuit huis een innovatief project gestart waarbij de thuistalen van je leerlingen een grotere rol zijn gaan spelen. De mogelijkheden zijn oneindig!

Let op: Je project moet afgerond zijn om kans te maken.

Voor wie?

 • alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo, het bedrijfsleven en de talensector
 • maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea

Inschrijven

Denk je dat jouw project kans maakt op dit befaamde label? Vul dan voor woensdag 30 september 12.00 uur het inschrijfformulier in. Half oktober hoor je of je geselecteerd bent door de jury om jouw project te presenteren.

Schrijf je in!

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het is innovatief, origineel en creatief.
 • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
 • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
 • Het is overdraagbaar.
 • Het is internationaal georiënteerd.
 • Het is gerelateerd aan het thema.

Procedure en uitreiking

De jury bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit de hele samenleving. De genomineerden krijgen half oktober bericht en mogen hun project online presenteren tijdens het online Congres Levende talen op 30 oktober 2020.

De prijswinnaars krijgen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook krijgen ze een geldbedrag. De winnaars mogen het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

 • 1e prijs: € 5.000
 • 2e prijs: € 2.000
 • 3e prijs: € 1.000
 • publieksprijs: € 1.250

Meer informatie

Neem contact op met Tibby van Dijk: 070 4260 392, of mail ons: talenlabel@nuffic.nl.

Kijk ook in onze agenda.

Winnaars 2019

Ben je benieuwd welke projecten in 2019 het Europees Talenlabel in de wacht hebben gesleept? Bekijk dan hier de projecten. Het thema was Samen Sterk: taal en inclusie.

‘Taalbuddy's’, van VISTA College

Vista College

De winnaar van de eerste prijs is een mooi project binnen het MBO die een bijdrage levert aan het verbeteren van de taalvaardigheden van laaggeletterde studenten en/of NT2-studenten. De kracht van het project is dat niet alleen de vaardigheden van de studenten toeneemt, maar ook het zelfvertrouwen. Het gaat om een buddysysteem, waar niveau 3 en 4 studenten, de andere niveaus begeleiden. Inclusie en socialiteit zitten sterk verweven in dit project. De jury vond het heel indrukwekkend wat die buddy’s leren, en de competenties die ze ontwikkelen voor het latere leven.

Lees dit inspirerende interview en ontdek meer over het project.

Meer kansen met Meertaligheid (3M), van NHL Stenden Hogeschool

Meer kansen met Meertaligheid

De tweede prijs is gewonnen door een robuust veelomvattend project. Waar een innovatieve aanpak voor meertalig onderwijs in het primair onderwijs is ontwikkeld. De focus van dit project ligt op de didaktiek en is sterk door de vele goede praktijkvoorbeelden. Het project is een co-creatie, waarbij onderwijzers uit het werkveld betrokken zijn. De toolbox en video’s komen volgend jaar pas, maar wij zijn erg benieuwd naar de resultaten.

Playing Ever After, van Kindcentrum Caleidoscoop

Playing Ever After

De derde prijs is voor een sympathiek project met een holistische benadering. Het project was geïnspireerd door een groeimodel, waar kinderen in spel spiraal steeds meer vaardigheden ontwikkelen. Het bevat veel interculturele componenten, waarbij kinderen een openheid ontwikkelen tegenover andere landen (en culturen).

Meer kansen met Meertaligheid (3M), van NHL Stenden Hogeschool

Meer kansen met Meertaligheid

Ook de publieksprijs is gewonnen door Meer kansen met Meertaligheid (3M), van NHL Stenden Hogeschool.