Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont creatieve en originele initiatieven ter bevordering van taaleducatie en taalontwikkeling in vreemde talen.

De Europese Commissie heeft als een van haar doelstellingen het bevorderen van meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, twee andere vreemde talen. Ter bevordering van het doel meertaligheid is het Europees Talenlabel in het leven geroepen. Deze prijs brengt vernieuwende projecten onder de aandacht.

In meer dan 25 landen wordt de prijs jaarlijks of tweejaarlijks uitgereikt. In Nederland reiken wij ieder jaar op de landelijke studiedag Levende Talen de jury- en publieksprijs uit.

Thema 2022

We merken het niet altijd op, maar vreemde talen zijn in het dagelijks leven overal te vinden. Denk aan gebruiksaanwijzingen, muziek, leenwoorden, menukaarten van restaurants, merknamen, films en tv-series, maar ook de waslabels van je kleding. Twintig jaar geleden leerde je een taal voornamelijk uit een boek, in een klaslokaal of op reis, maar met de opkomst van de digitale wereld luister
je met één druk op de knop de Spaanse zomerhit van 2021 onder de douche of kijk je op de bank naar een Japanse Anime, Manga animatieserie. Meer dan ooit te voren kom je in contact met een vreemde taal en andere wereldburgers.

Het thema van het Europees Talenlabel 2022 is: “Grenzeloos Grenzenloos”

We zijn specifiek op zoek naar taalprojecten waar de blik op de wereld wordt vergroot of veranderd. Het leren van een taal kan zorgen voor een stap in een nieuwe wereld. Denk daarbij aan taalprojecten met een focus op de kennis van land en cultuur of innovatieve voorbeelden die het (samen) leren van taal vergemakkelijken.
Let op: je project dient afgerond te zijn om kans te maken.

Voor wie?

 • alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo, het bedrijfsleven en de talensector;
 • maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het is innovatief, origineel en creatief.
 • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
 • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
 • Het is overdraagbaar.
 • Het is internationaal georiënteerd.
 • Het is gerelateerd aan het thema.

Procedure en uitreiking

Een deskundige jury beoordeelt de inschrijvingen voor het Europees Talenlabel. De genomineerden krijgen begin november bericht en mogen hun project presenteren tijdens de Studiedag Levende talen op 2 december 2022. De jury bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit de hele samenleving.

De prijswinnaars krijgen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook krijgen ze een geldbedrag. De winnaars mogen het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

 • 1e prijs: € 5.000
 • 2e prijs: € 2.000
 • 3e prijs: € 1.000
 • publieksprijs: € 1.250

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met
Marie Louise Lubbers: 06 42 19 49 55 of mail naar talenlabel@nuffic.nl.

Winnaars 2021

Ben je benieuwd welke projecten in 2021 het Europees Talenlabel in de wacht hebben gesleept? Bekijk dan hier de projecten. Het thema was 'Allemaal DigiTAAL'.

Digi+ van NHL Stenden Hogeschool Emmen

Het project Digi+ van NHL Stenden Hogeschool is de winnaar van het Europees Talenlabel 2021.

Digi+ is een digitale tweetalige leermethode Nederlands-Duits voor de middenbouw van het basisonderwijs, die aan beiden kanten van de grens gebruikt kan worden. Het betreft een zeer rijke, mooi vormgegeven multimodale leeromgeving, waarin leerlingen op uitnodigende en afwisselende wijze tegelijkertijd leren over buurtaal, buurcultuur en zaakvakthema’s.

Het platform faciliteert ook directe uitwisseling en samenwerking tussen leerlingen in Duitsland en Nederland. Het materiaal is bovendien afgestemd op beide nationale curricula en kan lesboek-vervangend worden ingezet.

Al het materiaal is te lezen én te beluisteren. De twee virtuele figuren, Nederlandse Lieke en Duitse Max, begeleiden de leerlingen tijdens het werken aan interactieve opdrachten zoals woordzoekers, memoryspelletjes en experimenten.

Digi+ werd ontwikkeld uit een grensoverschrijdende samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool (Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid) en de Universität Münster (Institut Für Niederländische Philologie) en is één van de projectbouwstenen binnen het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord van de Eems Dollard Regio.

Virtual Language app van NHL Stenden Hogeschool/Mercator Europees Kenniscentrum

De tweede prijs gaat naar het project Virtual Language app, een Europees initiatief dat gericht is op het verwelkomen en benutten van meertaligheid in het (basis)onderwijs. Het project bestaat uit twee digitale componenten: een online toolkit voor leerkrachten en een augmented reality (AR) multiplayer spel voor leerlingen.

De toolkit bevat mooi didactisch filmmateriaal en een sectie met expertantwoorden op vragen van leraren. De AR-game is zeer innovatief en kan in iedere klas gespeeld worden. In het spel kunnen kinderen met wel 14 verschillende talen kennismaken.

PraktiTrans van Wachstumsregion Ems-Achse

De derde prijs gaat naar het project PraktiTrans dat een breed pallet aan digitale producten biedt om mensen aan weerszijden van de de Nederlands-Duitse grens met elkaar te verbinden. Het project biedt authentieke en betekenisvolle manieren om met het buurland in contact te komen, zoals een digitale job-bus. Deze is gericht op grensoverschrijdende loopbaanoriëntatie. Verder biedt PraktiTrans een digitale escape-room die zich richt op kennismaking met de buurtaal en -cultuur.

Alle producten zijn zowel onder begeleiding van het projectteam als zelfstandig te gebruiken. Ze zijn vooral bedoeld als instrument voor het vormen van een duurzaam netwerk tussen Nederlandse en Duitse onderwijsprofessionals, bedrijven en jongeren.

Publieksprijs

Het project Digi+ van NHL Stenden Hogeschool Emmen heeft ook de publieksprijs gewonnen.

Meer over het Europees Talenlabel

Europees Talenlabel 2021: 'Je inspireert elkaar'