Wat is het Europees Talenlabel?

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, 2 andere EU-talen.

Leuk!

Het leren van talen moet leuk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Hiervoor is meer nodig dan alleen klassikaal talenonderwijs. Nieuwe methoden inspireren en motiveren leerlingen. Daarom wil de Europese Commissie aandacht geven aan vernieuwende talenprojecten.

Het Europees Talenlabel draagt hieraan bij. De prijs is voor talenprojecten met een innovatieve, creatieve en originele aanpak.

Thema 2021

Het thema van het Europees Talenlabel 2021 was 'Allemaal digiTAAL'.

Voor wie?

 • alle onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet, hoger onderwijs en het mbo, het bedrijfsleven en de talensector
 • maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea

Inschrijven

Je kunt je project niet meer inschrijven voor het Europees Talenlabel 2021.
Begin 2022 volgt een nieuwe kans om deel te nemen. Dan maken we ook het nieuwe thema bekend.

Voorwaarden

Wil je kans maken op het Europees Talenlabel? Dan moet je project voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het is innovatief, origineel en creatief.
 • Het zorgt voor verbetering van het talenonderwijs.
 • Het is afgerond en geëvalueerd en heeft presentabele resultaten.
 • Het is overdraagbaar.
 • Het is internationaal georiënteerd.
 • Het is gerelateerd aan het thema.

Procedure en uitreiking

De jury bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit de hele samenleving.

De prijswinnaars krijgen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook krijgen ze een geldbedrag. De winnaars mogen het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

 • 1e prijs: € 5.000
 • 2e prijs: € 2.000
 • 3e prijs: € 1.000
 • publieksprijs: € 1.250

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het Europees Talenlabel contact op met Petra Dam:
070 4260 393 of mail naar talenlabel@nuffic.nl.

Winnaars 2021

Ben je benieuwd welke projecten in 2021 het Europees Talenlabel in de wacht hebben gesleept? Bekijk dan hier de projecten. Het thema was 'Allemaal DigiTAAL'.

Digi+ van NHL Stenden Hogeschool Emmen

Het project Digi+ van NHL Stenden Hogeschool is de winnaar van het Europees Talenlabel 2021.

Digi+ is een digitale tweetalige leermethode Nederlands-Duits voor de middenbouw van het basisonderwijs, die aan beiden kanten van de grens gebruikt kan worden. Het betreft een zeer rijke, mooi vormgegeven multimodale leeromgeving, waarin leerlingen op uitnodigende en afwisselende wijze tegelijkertijd leren over buurtaal, buurcultuur en zaakvakthema’s.

Het platform faciliteert ook directe uitwisseling en samenwerking tussen leerlingen in Duitsland en Nederland. Het materiaal is bovendien afgestemd op beide nationale curricula en kan lesboek-vervangend worden ingezet.

Al het materiaal is te lezen én te beluisteren. De twee virtuele figuren, Nederlandse Lieke en Duitse Max, begeleiden de leerlingen tijdens het werken aan interactieve opdrachten zoals woordzoekers, memoryspelletjes en experimenten.

Digi+ werd ontwikkeld uit een grensoverschrijdende samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool (Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid) en de Universität Münster (Institut Für Niederländische Philologie) en is één van de projectbouwstenen binnen het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord van de Eems Dollard Regio.

Virtual Language app van NHL Stenden Hogeschool/Mercator Europees Kenniscentrum

De tweede prijs gaat naar het project Virtual Language app, een Europees initiatief dat gericht is op het verwelkomen en benutten van meertaligheid in het (basis)onderwijs. Het project bestaat uit twee digitale componenten: een online toolkit voor leerkrachten en een augmented reality (AR) multiplayer spel voor leerlingen.

De toolkit bevat mooi didactisch filmmateriaal en een sectie met expertantwoorden op vragen van leraren. De AR-game is zeer innovatief en kan in iedere klas gespeeld worden. In het spel kunnen kinderen met wel 14 verschillende talen kennismaken.

PraktiTrans van Wachstumsregion Ems-Achse

De derde prijs gaat naar het project PraktiTrans dat een breed pallet aan digitale producten biedt om mensen aan weerszijden van de de Nederlands-Duitse grens met elkaar te verbinden. Het project biedt authentieke en betekenisvolle manieren om met het buurland in contact te komen, zoals een digitale job-bus. Deze is gericht op grensoverschrijdende loopbaanoriëntatie. Verder biedt PraktiTrans een digitale escape-room die zich richt op kennismaking met de buurtaal en -cultuur.

Alle producten zijn zowel onder begeleiding van het projectteam als zelfstandig te gebruiken. Ze zijn vooral bedoeld als instrument voor het vormen van een duurzaam netwerk tussen Nederlandse en Duitse onderwijsprofessionals, bedrijven en jongeren.

Publieksprijs

Het project Digi+ van NHL Stenden Hogeschool Emmen heeft ook de publieksprijs gewonnen.

Meer over het Europees Talenlabel

Europees Talenlabel 2021: 'Je inspireert elkaar'